Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НАЧЕЛА ЕКОНОМСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Политика економске безбедности се обликује под дејством различитих фактора, зато се у процесу остварења тих циљева безбедности морају применити одређена руководна начела. Примена начела економске безбедности треба да омогуће да држава у целини али и њен систем безбедности буду стабилни, што подразумева да исти не уносе поремећаје у њеним привредним процесима. Начела о економској безбедности не треба да буду постављена апстрактно, изван датог друштвеног, економског, политичког, безбедносног, правног и социјалног амбијента. Њихову садржину безбедносна теорија уобличава узимајући у обзир прилике које владају у датом друштву. Политику националне безбедности треба конципирати тако да се целина постављених захтева у начелима економске безбедности што потпуније оствари, али се мора имати у виду да до одређених одступања мора доћи. Основни проблем при томе је јединствена, стална и уједначена, ничим спутавана примена ових начела истовремено.

кључне речи:

Референце

  • Бошковић, Мило. 2017. Лексикон безбедности. Београд: ЈП Службени гласник.
  • Милошевић, Горан и Кулић, Мирко. 2015. Пореско право. Нови Сад: Правни факултет Универзитета у Новом Саду.
  • Стајић, Љубомир и Милошевић, Горан. 2017. „Финансијска делатност државе као фактор економске безбедности – осврт на Републику Србију“. Српска политичка мисао, 1/2017: 175-195.
  • Стојановић, Драгољуб. 1999. Увод у грађанско право. Београд: Савремена администрација.
  • Стојановић, Милан и Павловић, Дејан. 2014. Економска безбедност пословања. Београд: Школа Плус.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. Службени гласник РС, бр. 94/2019.
  • Унија послодаваца Србије. 2018. Обезбеђивање континуитета пословања – Водич за послодавце. Доступно на: https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2018/07/obezbedjivanje-kontinuiteta-poslovanja-vodic-za-poslodavce.pdf.
  • Устав Републике Србије. 2006. Службени гласник РС, бр. 98/2006.
периодика Политика националне безбедности 1/2021 1/2021 УДК: 338.2:335.02 111-125