Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NAČELA EKONOMSKE BEZBEDNOSTI

Sažetak

Politika ekonomske bezbednosti se oblikuje pod dejstvom različitih faktora, zato se u procesu ostvarenja tih ciljeva bezbednosti moraju primeniti određena rukovodna načela. Primena načela ekonomske bezbednosti treba da omoguće da država u celini ali i njen sistem bezbednosti budu stabilni, što podrazumeva da isti ne unose poremećaje u njenim privrednim procesima. Načela o ekonomskoj bezbednosti ne treba da budu postavljena apstraktno, izvan datog društvenog, ekonomskog, političkog, bezbednosnog, pravnog i socijalnog ambijenta. Njihovu sadržinu bezbednosna teorija uobličava uzimajući u obzir prilike koje vladaju u datom društvu. Politiku nacionalne bezbednosti treba koncipirati tako da se celina postavljenih zahteva u načelima ekonomske bezbednosti što potpunije ostvari, ali se mora imati u vidu da do određenih odstupanja mora doći. Osnovni problem pri tome je jedinstvena, stalna i ujednačena, ničim sputavana primena ovih načela istovremeno.

Ključne reči:

Reference

  • Бошковић, Мило. 2017. Лексикон безбедности. Београд: ЈП Службени гласник.
  • Милошевић, Горан и Кулић, Мирко. 2015. Пореско право. Нови Сад: Правни факултет Универзитета у Новом Саду.
  • Стајић, Љубомир и Милошевић, Горан. 2017. „Финансијска делатност државе као фактор економске безбедности – осврт на Републику Србију“. Српска политичка мисао, 1/2017: 175-195.
  • Стојановић, Драгољуб. 1999. Увод у грађанско право. Београд: Савремена администрација.
  • Стојановић, Милан и Павловић, Дејан. 2014. Економска безбедност пословања. Београд: Школа Плус.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. Службени гласник РС, бр. 94/2019.
  • Унија послодаваца Србије. 2018. Обезбеђивање континуитета пословања – Водич за послодавце. Доступно на: https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2018/07/obezbedjivanje-kontinuiteta-poslovanja-vodic-za-poslodavce.pdf.
  • Устав Републике Србије. 2006. Службени гласник РС, бр. 98/2006.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2021 1/2021 УДК: 338.2:335.02 111-125
ç