Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Сажетак

Друштвено-политичке, економске и културне промене условљене неолибералним концептом најразвијенијих држава Запада довеле су у питање значај националних  граница и повећале су ниво њихове пропустљивости. Подривајући превасходно економску, али и политичку и културну раван друштва, механизми економског неоколонијализма данас превазилазе оквире националног идентитета и воде неумитно ка његовој културној и идеолошкој реконструкцији и детериторијализацији. Циљ овог рада је да кроз политичко-културолошку призму анализира мултикултурализам савремених либерално-демократских држава, као и изазове које са собом носи повећан степен миграционих кретања, преиспитујући истовремено развој флуидних граница и евентуалне трансформације националног идентитета, који упркос свему опстаје. Ипак, као последица поменутих процеса, долази се до закључка да традиционални концепти као што су „политике признавања и „политике разлике“, који почивају на култури као кључном фактору, све више бивају обојени успоном радикалног популизма као доминантним аспектом актуелног политичког дискурса.

кључне речи:

Референце

  1. Америка започела највећи трговински рат у историји, Спутник, Internet, https://rs.sputniknews.com/svet/201807061116417719-sad-ekonomski-rat/, 06/07/2018.
  2. Кимлика Вил, Мултикултурализам: мултикултурално грађанство, ЦИД, Подгорица, 2004.
  3. Милошевић Зоран, Идентитет Европе – будућност муслимана у Европској унији, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  4. Немачка политика извоза оружја на мети критике, ЕУРАЦТИВ.рс, Internet, http://www.euractiv.rs/eu-prioriteti/12259-nemaka-politika-izvoza-oruja-na-meti-kritike, 20/04/2018.
  5. Новаковић Александар, Пешић Милена, „Мултикултурализам и индивидуална права“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010, стр. 133-150.
  6. Родић Филип, „Избеглиштво као демографски инжењеринг“, Печат, 24/07/2015.
  7. Стојадиновић, Миша, Ђурић Живојин, Политички митови неолиберализма, Институт за политичке студије, Београд, 2017.
  8. Узбуна! Цела Немачка и Европа на ногама! Лекарка из Чешке открила стравичну истину о мигрантима!, Србија данас, Internet, https://www.srbijadanas.com/vesti/svet/uzbuna-cela-nemacka-i-evropa-na-nogama-lekarka-iz-ceske-otkrila-stravicnu-istinu-o-migrantima-2018-07-25
  9. Barry Brian, Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Polity Press, Cambridge, 2001.
  10. Baubock Rainer, “What went wrong with multiculturalism?, Ethnicities, Vol. 8, No. 2, 2018, стр. 271-276.
  11. Bauman Zygmunt, Community: Seeking Safety in an Insecure World, Polity Press, Cambridge, 2001.
  12. Emmott Robin, Barkin Noah, “Exclusive: China presses Europe for anti-U.S. alliance on trade”, Reuters, Internet, https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-eu-exclusive/exclusive-china-presses-europe-for-anti-u-s-alliance-on-trade-idUSKBN1JT1KT,  03/07/2018.
  13. European Comission, The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies, for the EU-27 Member States (2007-2060), European Communities, Luxembourg, 2008.
  14. Fargues Philippe, Fandrich Christine, “Migration after the Arab Spring”, MPC Research Report 2012/09, Robert Schuman Centre For Advanced Studies, European University Institute, Migration Policy Centre (MPC), http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC%202012%20EN%2009.pdf, 19/03/2018.
  15. Glazer Nathan, We Are All Multiculturalists Now, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, London, 1997.
  16. International Migration Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, 2015, https://doi.org/10.1787/migr­­­­_outlook-2015-en, 15/01/2018.
  17. International Organization for Migration, World Migration Report 2010, The Future of Migration: Building Capacities for Change, Geneva, 2010 http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_ENGLISH.pdf, 04/10/2017.
  18. Kivisto Peter, Multiculturalism in a Global Society, Blackwell Publishing, 2002.
  19. Knolle Kirsti, “Austria wants EU leeaders to agree on strengthening Frontex in September”, Reuters, Internet, http://imgg.net/2018/06/16/austria-wants-eu-leaders-to-agree-on-strengthening-frontex-in-september/, 16/06/2018.
  20. McLaughlin Daniel, Hungary says Austria is the key to migration deal with Germany, https://www.irishtimes.com/news/world/europe/hungary-says-austria-is-the-key-to-migration-deal-with-germany-1.3553990, 04/07/2018.
  21. Modood Tariq, Multiculturalism, A Civic Idea, Polity Press, Cambridge, 2007.
  22. Moreau Defarges Philippe, Geopolitički rječnik, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2006.
  23. Parekh Bhikhu, Nova politika identiteta, Politička kultura, Zagreb, 2006.
  24. Philipps Melanie, Londonistan, Gibson Square, London, 2006.
  25. Semprini Andrea, Multikulturalizam, Clio, Beograd, 2004.
  26. State multiculturalism has failed, says David Cameron, BBC, 2011, https://www.bbc.com/news/uk-politics-12371994, 22/06/2018.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 316.722:323.1 175-194