Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

MULTIKULTURALIZAM I NACIONALNE MANJINE U VOJVODINI

Sažetak

Jedno od osnovnih obeležja Vojvodine jeste multikulturalizam, odnosno visok stepen zajedničke nastanjenosti različitih etničkih zajednica na istom području. Pored većinske nacije, tu žive brojne nacionalne manjine izrazito diferencirane u pogledu demografskog razvitka, socio-ekonomskih, istorijskih i kulturno-civilizacijskih karakteristika, nacionalne emancipacije i političkog organizovanja. U radu se analizira populaciona dinamika, etnodemografske promene, kao i prostorni razmeštaj manjina koje odlikuje prostorna disperzivnost ili etnička kompaktnost, odnosno izražen proces etničke homogenizacije uslovljen mnogobrojnim faktorima. Dobri međuetnički odnosi, poštovanje prava manjina, integracija i lojalnost manjina državi u kojoj žive, neophodni su za ravnomeran demografski i stabilan ekonomsko-politički razvoj ovog područja.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, С (2008) ”Нација и интеграција: случај Србије”, у: Нација и модерно друштво, Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, бр. 3, стр. 59-72.
  2. Connor, W. (1994) Ethnonacionalism: The Quest for Understanding, Princenton University Press.
  3. Драгићевић-Шешић, М и Б. Стојковић (2007) “Мултикултурализам”, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, стр. 318-323, Clio, Београд.
  4. Хелсиншки одбор за људска права (2004). У сукобу са етничким идентитетом државе-националне мањине у Србији, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд.
  5. Месић, М. (2006) ”Одређење појма мултикултурализма” у: Мултикултурализам-друштвени и теоријски изазови, Школска књига, Загреб, стр. 56-73.
  6. Mirga, A. i N. Georgi (2004). ”Роми у XXI веку”, Роми – од заборављене до мањине у у спону, Одбор за грађанску инициативу, Ниш. стр. 11-41.
  7. Радушки, Н. (2003).”Етничка слика Србије попис 2002. године”, Миграцијске и етничке теме, Институт за миграције и народности, Загреб, год.19, бр. 2-3, стр. 253-267.
  8. Радушки, Н. (2007) Националне мањине у Централној Србији – етничке про­мене и демографски развој, Институт друштвених наука, Београд.
  9. Радушки, Н. (2000) “Проблем избеглиштва у Србији као специфичан вид миграција становништва и могућа решења”, Гласник, свеска 5, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука.
  10. Валдрон, Џ. (2002) “Космополитска алтернатива“, Нација, култура, грађанство, Слузбени лист СРЈ, Београд. стр. 105-130.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 316.72:323.15(479.113) 337-348
ç