Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

„MREŽA ŠKOLSKIH DRUGARA“ U POLITIČKOJ ELITI SRBIJE

Sažetak

„Mreža školskih drugara“ (old boy network) je bri­tanski idiom koji označava socijalne ili poslovne veze koje postoje između nekadašnjih pitomaca uglednih privatnih škola, poput Itona, ili Oksforda i Kembridža. Te mreže omogućavaju njihovim pripadnicima lakši ulazak u elitu i ostanak na elitnim pozicijama. Autor ispituje da li se ovaj pojam može primeniti na deo srpske političke elite koji se nalazi u okruženju Predsednika republike. Analiza pokazuje da su akteri o kojima je reč generacijski bliski, da potiču iz istog socijalnog miljea (mahom iz više srednje klase), da su pohađali beogradske gimnazije i kretali se u istim kulturnim krugovima. Sve je to omogućilo njihovo brzo međusobno „prepoznavanje“ i „konektovanje“, i docniji zajednički nastup kao političke i interesne grupacije. Ako pojam „mreže školskih drugova“ ne shvatimo bukvalno, već u širem, sociološkom smislu kao uspostavljanje mreže ljudi koji su potekli iz istog socijalnog i kulturnog miljea i koji su uspešno privilegovali važne socijalne ili ekonomske transakcije onda ce taj pojam može priklad­no primeniti i u analizi viših ešalona srpske političke klase.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, Слободан (2009): Елита, грађанство, слаба држава: Србија после 2000. Београд: Службени гласник.
  2. Browne, Ken (2005): An introduction to sociology, 3rd edi­tion. Cambridge: Polity.
  3. Вебер, Макс (Max Weber) (1976[1922]): Привреда и друштво (Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der ver­stehenden Soziologie), књ. Београд: Просвета.
  4. Влаховић, Никола (2009): „Кројачи царевог новог оде­ла“, Таблоид, интернет издање, http://www.magazintabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=204&cl=05
  5. Влаховић, Никола и Милован Бркић (2008): „Носилац презимена или ловац на новац“, Таблоид, интернет издање, http://wwwmagazin-tabloid.com/casopis/claphp?br=133&clanak=4
  6. Грујић, Драгослав (2006): „Мандат, овлашћења и коментари“, Време, бр 821, 28. септембар 2006, http://vreme.com/cms/view.php7icN466317
  7. Е.П. (2007): „Вук од Босне“, Press, 10. 06. 2007; http://pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/13084/ VUK+OD+BOSNE! html
  8. Јевтовић, Зоран и Арацки, Зоран (2009): Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку 21. века, НСПМ 22. септембар године на http://www.nspm.rs/kulturna-politika/medijski-uticaji-politicke-elite-i-drustvena-moc-u-srbiji-na-pocetku21-veka.html.
  9. Калимеро (2008): „Капиталац!“, Курир, 8. Maj, 2008. http://wwwkurir-info.rs/vesti/kapitalac-23145.php
  10. Lupton, Tom and C. Shirley Wilson (1959): “The Social Backgraund and Connection of ‘Top Decision Makers’”, Manchester School, Volume 27, January 1959, Issue 1, pp. 30-51.
  11. Милс, Рајт [Wright C. Mills] (1964[1956]): Елита власти [Power Elite], Београд: Култура.
  12. Мрдић, Угљеша (2009): „Србија у ванредном стању“, Печат, 2. октобар 2009, стр. 22-3.
  13. Радиновић, Дејан (2010): Анализа односа српске политичке елите, медија и маркетиншких агенција у пе­риоду 2005-2008. година (рукопис).
  14. Станић, В. (2008): „Тајфун и Тајкун!“; Курир, април 2008, http://www.kurir-info.rs/vesti/tajfun-i-tajkun-23046.php
  15. Трендови (2009): „Трендови у медијском оглашавању у Србији“, AGB Nielsen Media Research, http://www.blink-blink.rs/Trendovi-u-oglasavanju.pdf.
  16. Ferriss, Paul (1962): The City. Harmondsworth: Penguin.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2010 УДК 316.344.42(497.11) 329-350
ç