Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUNARODNE TEME

MONOPOLIZACIJA GLOBALNOG MEDIJSKOG SEKTORA: NEDAVNI DOGAĐAJI

Sažetak

Ovaj članak ima za cilj da dopuni domaće i strane studije masovne komunikacije političkom i ekonomskom analizom događaja vezanih za monopolizaciju u svetskom medijskom sektoru u 2018-2020. – na osnovu relevantnih primera.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2021 2/2021 УДК 316.774(100) 219-232
ç