Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПА И ЕВРОАЗИЈА

МОЛДАВИЈА И ПРИДЊЕСТРОВЉЕ У КЛАСИЧНОЈ ГЕОПОЛИТИЦИ КАРЛА ХАУСХОФЕРА

Сажетак

Полазећи од става молдавског владара из XV века, Стефана Великог, да Молдавија представља «врата хришћанства», као и древних молдавских летописаца, који су своју отаџбину називали «државом на путу свих невоља», аутор указује  да су територије Молдавије и Придњестровља, које се протежу са севера на југ долином Дњестра, од Карпата до Црног мора, биле како тада а тако и данас, веома важне у геополитичком смислу.

Покушавајући да одгонетне каква је «судбина» Молдавије и Придњестровља, аутор указује на ставове једног од оснивача научне дисциплине под називом геополитика, немачког професора и генерала Карла Хаусхофера који је још 30-их година XX века сматрао да Дњестровско-прутско међуречје припада Русији.

Да би се Придњестровље, односно Молдавија «вратили Русији» потребно је обратити пажњу на унијатски и прокатолички лоби, који наступа преко Румуније, државе са статусом главног ватиканског лобисте и ватиканског екуменисте међу православнима.

кључне речи:

Референце

    • Букарский В.В., Геополитическое значение Днестра как границы // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. 2004. № 8.
    • Дугин А.Г., Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997.
    • Тихонравов Ю.В., Геополитика. М. 2000.
    • Фролов К.А., Приднестровский регион в геополитической системе координат восточно-христианской цивилизации // Приднестровье в геополитической системе координат ХХI века. Тирасполь, 2002.
    • Хаусхофер Карл, О геополитике: работы разных лет. М., 2001.
периодика Национални интерес 2/2018 2/2018 УДК 327::911.3(478)]:32 Haushofer K 123-134