Izaberi jezik:
Tema broja

BEZBEDNOST I TERORIZAM

MOGUĆNOSTI ODGOVORA EVROPSKE UNIJE NA SAVREMENE TERORISTIČKE PRETNJE

Sažetak

Ulazak u 21. vek obeležen je serijom terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države, koje je izvela ozloglašena teroristička organizacija Al Kaida. Posrnuće Sjedinjenih Američkih Država, pred naletom terorističke beskrupuloznosti prestrašilo je sve članice međunarodne zajednice, stoga je početak novog milenijuma obeležen globalno raširenim strahom od međunarodnog terorizma. Od tog momenta međunarodni terorizam postaje bezbednosna pretnja prvog reda za svaku državu, bez obzira na stepen njene vojne ili ekonomske razvijenosti. Iako terorizam nije nova pojava, nepoznata u istorijskoj prošlosti, njegovi savremeni oblici su podstakli sve relevantne subjekte međunarodnih odnosa da bavljenje njime postave kao svoj prioritet. Tako je i Evropska unija, osnovana zbog potrebe ekonomske povezanosti evropskih država, postala svesna neophodnosti jačeg povezivanja država članica i na polju zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Cilj ovog rada biće da prikaže obim bezbednosnog rizika oličenog u savremenom međunarodnom terorizmu, kao i mogućnosti Evropske unije da pruži adekvatan odgovor. Analiziraćemo sadržaj dve najvažnije evropske strategije na ovom polju – Evropsku bezbednosnu strategiju i Evropsku protivterorističku strategiju, kako bi identifikovali postojeće slabosti i potencijalne mogućnosti za unapređenje budućeg odgovora na nivou EU na ovakve pretnje.

Ključne reči:

Reference

  • Бајагић, Младен. 2000. „Тероризам и међународно право“. Београд, Безбедност, бр. 5-6.
  • Бановић, Божидар. 2009. „Нормативни оквир Европске уније за борбу против тероризма“. Београд: Ревија за безбедност, вол. 3, бр. 9.
  • Бурсаћ, Борис и Глумац, Станислав. 2017. „Терористичке организације у Русији у 19. веку“. FBIM Transactions, Vol. 5, No. 1: 32-44. doi: 10.12709/fbim.05.05.01.04.
  • Гаћиновић, Радослав. 2011. ,,Методологија проглашења неке организације терористичком”. Београд: Војно дело.
  • Гудељ, Надежда и Крстић, Јован. 2016. „Десет основних проблема у борби против тероризма и финансирања тероризма“. Београд: Војно дело, бр. 2. doi: 10.5937/vojdelo1602263G.
  • Крстић, Марко. 2016. „Изазов дефинисања савременог тероризма“. Београд: Војно дело, вол. 68, бр. 3. doi: 10.5937/vojdelo1603288K.
  • Марић, Силвана. 2012. „Тероризам као глобални проблем“. Медианали, вол. 6, бр. 11.
  • Мијалковски, Милан. 2004. “Анализа и процена терористичке претње”. Београд: Безбедност, вол. 46, стр. 509-521.
  • Милашиновић, Радомир и Мијалковић, Саша. 2011. „Тероризам као савремена безбедносна претња“ у: Зборник радова Супротстављање тероризму – међународни стандарди и правна регулатива, Висока школа унутрашњих послова.
  • Симеуновић, Драган. 2009. Тероризам, општи део. Београд: Правни факултет у Београду
  • Симеуновић Драган. 2010. „Критички оглед о утврђивању времена настанка тероризма и његовим претечама“. Београд: Војно дело
  • Хофман Брус. 2000. Унутрашњи тероризам. Београд: Народна књига
  • Raufer Xavier. 2003. „Нови светски неред, нови тероризми: нове претње Европи и западном свету“. у: зборник радова Тероризам у будућности, ур. Taylor Max и Horgan John, Загреб: Голден маркетинг.
  • Coady, Tony. 2004. “Defining Terrorism“. Terrorism The Philosophical Issues: 3-14. doi: https://doi.org/10.1057/9780230204546.
  • Council Framework Decision on Combating Terrorism. 2002. Official Journal of the European Communities. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0475.
  • European Council. 2003. „A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf.
  • European Council. 2005. „The European Union Counter-Terrorism Strategy“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204.
  • 2016. „TE SAT 2016“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://www.statewatch.org/news/2016/jul/europol-te-sat-repor-2016.pdf.
  • 2017. „TE SAT 2017“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017.
  • 2019. „TE SAT 2019“. Последњи приступ 29. јун 2020. године.

  https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat

  • 2020. „TE SAT 2020“. Последњи приступ 29. јун 2020. године. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
  • Federal Emergency Management Agency. 2013. „General Information about Terrorism“. Washington, D.C: 145-178.
  • International Terrorism and Security Research. What is Terrorism?. Последњи приступ 10. јун 2020. http://www.terrorism-research.com/.
PERIODIKA Politička revija 3/2020 3/2020 УДК 323.28(4-672EU) 11-32
ç