Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MOGUĆNOST PRIZNANJA NOVE MIKRODRŽAVE U SVETLU STAROG PRAVA (SLUČAJ LIBERLAND)

Sažetak

Dana 13. aprila 2015. godine, na 1416. kilometru toka reke Dunav, na njegovoj desnoj obali, na lokalitetu Gornja Siga, koji u stvarnosti predstavlja poluostrvo koje se naslanja na desnu obalu reke, od strane troje čeških državljana proglašena je Slobodna republika Liberland. U domaćoj naučnoj i stručnoj javnosti ovaj događaj je protekao bez reakcija (osim jedne izjave Ministarstva spoljnih poslova kojom isto obznanjuje da formiranje Liberlanda na pomenutom prostoru nema uticaja na teritorijalni integritet Republike Srbije, te da je isto neozbiljan postupak koji ne zaslužuje komentar), a i u hrvatskoj stručnoj javnosti preovlađujuća reakcija je da se radi o slučaju koji ne zaslužuje ozbiljnije komentare. Sa druge strane, u američkoj naučnoj javnosti ovaj događaj nije prošao bez odjeka, i na svetlost dana polako izlaze tekstovi koji se bave ovim pitanjem. U ovom radu autor je pokušao da sagleda domete proglašenja Liberlanda kao države u odnosu na neka prethodno postavljena pravna pravila i rešenja pitanja granice na Dunavu između danas suverenih država Srbije i Hrvatske, kao i u odnosu na Konvenciju o pravima i obavezama država iz Montevidea (1933), kojom se načelno utvrđuju kriterijumi za postojanje države, a čije odredbe su vremenom dobile snagu međunarodnog običajnog prava. U zaključnim razmatranjima sintetizovane su činjenice prikupljene tokom istraživanja i dato je mišljenje o trenutnom pravnom subjektivitetu Liberlanda.

Ključne reči:

Reference

  • Аврамов, Смиља, и Миленко Крећа. 1997. Међународно јавно право. Београд. Савремена администрација.
  • Бабић-Младеновић, Марина. 2018. Уређење водотока. Београд: Институт за водопривреду Јарослав Черни.
  • Закон о установљену и устројству Аутономне покрајине Војводине [ЗУУАПВ,1945], Службени гласник Народне Републике Србије, бр. 28 од 09.09.1945.
  • Зечевић, Миодраг, и Боград Лекић. 1991. Државне границе и унутрашња територијална подела Југославије, Београд: Грађевинска књига.
  • Караћ, Стеван. 2018: „Спор Републике Србије и Републике Хрватске око дела апроксимативне границе на реци Дунав“, Безбедност, 1-2018: 127-144, DOI:10.5937/bezbednost1801127K.
  • Петровић, Милош. 2014. „У сусрет прекограничном резервату биосфере Мура-Драва-Дунав“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 147, 2/2014: 267-279, DOI:10.2298ZMSDN1447267P.
  • Петровић, Милош. 2018. Грађанско васпитање, Нови Пазар, ДУНП.
  • Петровић Милош, Хаџибојанић Бранислав, Радоњић Снежана. 2020: „Корени Српско-Хрватског дунавског спора“, Безбедносни форум, бр.1-2020, година V: 116-128.
  • Тубић, Бојан. 2011. „Примена начела uti possidetis juris при одређивању међудржавних граница“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011: 647-662.
  • Џелетовић Миленко, Бериша Хатиџа. 2017. „Утицај европског коридора 7 на безбедност Републике Србије“, Годишњак Факултета безбедности, 2017: 69-94.
  • Шарчански, Слободан. 1962. ,,Проблеми територијалног разграничења између народних република Хрватске и Србије на подручјима срезова Сомбор и Осијек”, Заједница комуна, бр. 8: 15-19, Сомбор.
  • Balch, Christopher. 2016. “An Argument for the International Recognition of Liberland“ Michigan Journal of International Law, Vol 37, No. 2.
  • Convention on Rights and Duties of States (CORADOS), Montevideo, December 26, 1933, 49 Stat. 3097, Treaty Series 881.
  • Crawford, James. 1979. The Creation of States in International Law, Oxford University Press
  • Hasić, Zijad. 2013. „Doprinos mišljenja Badinterove komisije teoriji elemenata države“, Univerzitetska hronika, br. 10, Vol. 5: 85-99.
  • “Formation of Liberland/History“, About Liberland, 24.05.2021. www.liberland.org
  • Jelić, Ivan. 1991. „O nastanku granice između Hrvatske i Srbije“ Časopis za savremenu povijest, br. 23 (1-3): 1-32.
  • Klemenčić, Mladen, i Schofield Clive. 2001. War and Peace on the Danube: The Evolution of the Croatia-Serbia Boundary, International Boundaries Research Unit, University of Durham.
  • Nolan, Daniel. 2015. “Liberland: hundreds of thousands apply to live in worlds newest ᾽country᾽“ The Guardian, April 24, 2015.
  • Odluka o utvrđivanju granice područja kotara Osijek [НОКОС], br. 10739/55 od 30.07.1955.
  • Oklopčić, Zoran. 2015. „Što je čije, ili teritorijalna prava na ovim prostorima“, Politička misao, god. 52, br. 1: 111-140.
  • Pellet, Alain. 1993. “The Opinions of the Badinter Arbitration Committee A Second Breath for the Self-Determination of Peoples“ European Journal of International Law, Vol. 3, No. 1: 178-185.
  • Ristić, Borislav. 2015. „Ponovo priveden Vit Jedlička i još jedanaest osoba“, Večernji list, Svibanj 16, 2015.
  • Roth, B. Brad. 2015. „Ne-konsensualna disolucija država u međunarodnom pravu: Inovacija Badinterove komisije u retrospektivi“, Politička misao, god. 52, br. 1: 48-78.
  • Rossman, Gabriel. 2016. “Extremly Loud and Incredibly Close (But Still So Far): Assessing Liberland᾽s Claim of Statehood“, Chicago Journal of International Law, Vol. 17. No 1: 306-339.
  • Shaw, Malcolm Nathan. 2003. International Law, Cambridge, U.K.
  • Zakon o područjima općina i kotara u Narodnoj Republici Hrvatskoj [ZPOK], „Narodne novine Narodne Republike Hrvatske“, br. 39/62.
PERIODIKA Politička revija 3/2021 3/2021 УДК 341.224(497.11)(497.5) 257-272
ç