Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MOGUĆNOST POBEDE KAO KRITERIJUM JUS AD BELLUM KONCEPCIJE TEORIJE PRAVEDNOG RATA

Sažetak

Kriterijum mogućnosti pobede (racionalnih izgleda pobede) u ratu predstavlja jedan od najkontraverznijih kriterijuma Jus ad Bellum koncepcije, elementa teorije pravednog rata, i veoma često se pogrešno interpretira. Ovaj rad ima za cilj da pokaže da se kriterijum mogućnosti pobede opravdano nalazi u teoriji pravednog rata, objašnjavajući kome se zapravo on obraća, i prema kome su moralno odgovorni oni koji ga krše. Takođe, rad će ponuditi i objašnjenje i primer izuzetka od važenja ovog kriterijuma, i to na primeru Topličkog ustanka u Prvom svetskom ratu. Pored toga, rad će objasniti i na koji je način ovaj kriterijum veoma snažan argument za tradicionalno shvatanje nužne odvojenosti Jus ad Bellum i Jus in Bello koncepcija unutar teorije pravednog rata. Konačno, namera je pokazati zašto je poštovanje ovog kriterijuma teorije pravednog rata nužno za sve nacije, a pogotovo za one nacije čiji identitet počiva na idejama žrtvovanja i transcendencije ovozemaljskog, kakva je i srpska nacija.

Ključne reči:

Reference

  • Бабић Јован, Етика рата и „Теорија праведног рата“ (фуснота 72), интернет, http://www.rastko.rs/rastko/delo/15243, 20/11/2017.
  • Бабић Јован, Морал и наше време, Службени гласник, Београд, 2005.
  • Дерок Јован, Топлички устанак и оружани отпор у окупираној отаџбини, Просвета, Београд, 1940.
  • Кајтез Илија, Мудрост и мач, Медија центар Одбрана, Београд, 2012.
  • Лазић Жељко, Анђелковић Слободан и Станар Драган, „Морална оправданост Топличког устанка“ рад представљен на научном скупу „Топлички устанак 1917 – 100 година касније“ одржаном у Народном музеју Топлице. Рад ће бити објављен као део зборника са скупа 2018. године, којег издаје Институт за стратегијска истраживања
  • Милашиновић Радомир и Милашиновић Срђан, Основи теорије конфликата, Факултет безбедности, Београд, 2007.
  • Митровић Андреј, Устаничке борбе у Србији 1916-1918, Српска књижевна задруга, Београд, 1987.
  • Оренд Брајан, „Рат“, у Етика рата – хрестоматија (приредили: Драгана Дулић, Бранко Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, 267-293.
  • Перовић Миливоје, Топлички устанак 1917, Слово љубве, Београд, 1971.
  • Christov Theodore, Before Anarchy, Cambridge University Press, New York, 2015.
  • Clausewitz Carl von, On War, Princeton University Press, Princeton, 1984.
  • Hegel G.W.F, The Philosophy of History, Batoche Books, Kitchener, 2001.
  • Hobbes Thomas, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004.
  • Machiavelli Niccolo, The Prince, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2008.
  • McMahan Jeff, Killing in War, Clarendon Press, Oxford, 2009.
  • Pavićević Vuko, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967.
  • Stanar Dragan, “Moral Equality of Soldiers in War: Necessity of Separating Jus ad Bellum from Jus in Bello“, Vojno delo, Beograd, Vol. 86, 8/2016, 33-41.
PERIODIKA Politička revija 4/2019 4/2019 УДК 355.011 135-151
ç