Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ СУКОБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ

МОГУЋА РЕШЕЊА УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ

Сажетак

Ситуација у вези са новим статусом Крима и њен утицај на политичко-безбедносне односе мора се промишљати кроз реалистичну призму глобалних геополитичких процеса у савременом међународном поретку, али и кроз анализу реалног статуса и улоге Русије у тим процесима, с обзиром да се Крим од 2014, de facto налази у њеном саставу. Стога је потребно сагледати различите аспекте промене статуса Крима (правни, геополитички, историјски), као и њихов повратни утицај на безбедносна дешавања не само у Црноморском региону, већ и на глобалном нивоу. Међузависност и условљеност политичко-безбедносних процеса у региону Црног мора и промене статуса Крима су очигледне и лако доказиве. Међутим, динамичност промена тих процеса, усложњава дефинисање могућих опција за решавање проблема. Велики број респектабилних аутора износе становиште о Украјини, као простору где ће се ломити копља светске политике у првим деценијама XXИ века и да ће управо Украјина бити полигон за остваривање глобалне доминације када је у питању геополитичка редистрибуција моћи. Русија настоји да онемогући стварање новог „геополитичког пејзажа“ на постсовјетском простору који би представљао безбедносну претњу њеним интересима. Тренутни односи Русије и већине западних држава су на најнижем нивоу од времена Хладног рата. Ова схватања, поткрепљена ставовима о постојећим политичким, идентитетским и културно-цивилизацијским противречностима и поделама украјинске државе и друштва, говоре о значају и актуелности проблема у вези са Кримом и ситуацијом на истоку Украјине, који надилазе регионалне оквире и као такви имају готово опредељујући утицај на војно-безбедносна дешавања у региону и на целокупном евроазијском простору. Крим данас представља минијатуру глобалног сучељавања интереса главних геополитичких актера данашњице.

кључне речи:

Референце

  1. Лукјанов Фјодор, После примирја, 09.2014., Internet, http://ruskarec.ru/opinion/2014/09/09/posle_primirja_33443.html, 12/09/2014.
  2. Милосављевић Слађан, Русија и „мир“. Стратегија безбедности Руске Федерације: геополитички, енергетски и војни аспект, Академска мисао Иновациони центар Факултета безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  3. Милосављевић, Слађан, „Ширење НАТО на исток као детерминишући фактор руске стратегије безбедности у пост-хладноратовском међународном поретку“, Међународна политика, година LXIII, бр. 1146, април-јун
  4. Петровић Драган, Анђелковић Драган, Николић Горан, Геополитика Закавказја, ИМПП, Београд, 2010.
  5. Синељшчикова Јекатерина, Седам питања везаних за Крим,03.2016., Internet, http://ruskarec.ru/politics/2016/03/14/ sedam-pitanja-vezanih-zakrim_575523,19/08/ 2016.
  6. Стојадиновић Миша, Гордић Миодраг, ,,Политички мит као облик друштвеног и политичког отуђења“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2016.
  7. Стојадиновић Миша, ,,Политичко насиље и демократија у контексту неоимперијалних амбиција великих сила“, Српска политичка мисао, 48, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  8. Стојадиновић Миша, Рашковић Виолета Таловић, ,,Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не) праведног рата“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 1/2016.
  9. Тапара Владимир, Јончић Милош , „Пут за решавање сукоба упоредна анализа замрзнутих сукоба на простору ОЕБС“, Међународни проблеми, Vol. LXIV, No. 3/2012.
  10. Федјашин Андреј, Да ли је могуће «саставити» Украјину после кризе?, 02.2014. Internet, http://serbian.ruvr.ru/2014_02_21/ Da-li-je-moguce-sastaviti-Ukrajinu-posle-krize-5336/, 20/04/2014.
  11. Штављанин Драган, Хладни мир, Радио слободна Европа, Београд, 2009.
  12. Blank Stephen, „Russia and the Black Sea’s Frozen Conflicts in Strategic Perspec­tive”, Mediterranian Quarterly, 19, No. 3, Summer 2008.
  13. Ciobanu Ceslav, Frozen and Forgotten Conflicts in the Post-Soviet States: Genesis, Political Economy and Prospects for Solution, Richmond, 2008.
  14. Lynch David, D., „Separatist States and Post-Soviet Conflicts”, International Affairs, 78, No. 4, Oct. 2002.
  15. „Moldova: Regional Tensions over Transdniestria“, International Crisis Group, Eu­rope Report, No. 157, June 17, 2004.
  16. Morar Filon, „The Myth of ‘Frozen Conflicts’: Transcending Illusive Dillemmas”, per Concordiam, Vol. 1, No. 2, June 2010.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 327::911.3(477)“20“ 169-191