Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

MODELI PRIVATIZACIJE DRUŠTVENIH PREDUZEĆA NA KOSOVU I METOHIJI POD OKRILЈEM UNMIK ADMINISTRACIJE

Sažetak

Predmet ovog istraživanja je analiza primenjenih modela privatizacije društvenih preduzeća na Kosovu i Metohiji, koja je u periodu od 1999. do 2009. godine, sprovođena pod okriljem Međunarodne civilne misije (UNMIK), što je čini specifičnim slučajem u teoriji i praksi. Nakon završetka oružane agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, srpska pokrajina Kosovo i Metohija, stavljena je pod jurisdikciju međunarodne civilne misije, čime je državni suverenitet suspendovan. Rezolucijom SB UN br. 1244 uređen je međunarodnopravni status teritorije, ali je politička stvarnost dovela u pitanje skoro sve ciljeve postavljene Rezolucijom, zbog čega se prilikom određivanja pravnog i političkog okvira privatizacije, moraju uzeti u obzir i dešavanja nakon 1999. godine. Privatizacija je po sebi složen fenomen čije sprovođenje ima važne društvene i ekonomske implikacije, a proces privatizacije na Kosovu odlikuju i posebne karakteristike, koje ne možemo svesti pod opšta obeležja ovog procesa, i koja zahtevaju posebna objašnjenja. U toku istraživanja predstaviće se pravni i politički preduslovi izvođenja privatizacije, uz naglašavanje značaja konteksta odvijanja procesa, kao i odabrani modeli po kome su preduzeća privatizovana. Budući da je ključnu ulogu u procesu privatizacije imala UNMIK administracija, predstavićemo organizaciju ovog sistema sa posebnim osvrtom na njena imovinsko-pravna ovlašćenja i osnivanje Kosovske poverilačke agencije kao odgovornog nosioca čitavog procesa. Postavljeni vremenski okvir od 10 godina opravdan je jer je reč o relativno zaokruženom ciklusu, unutar koga je izvršena privatizacija najvećeg broja društvenih preduzeća, a u kome je ključnu ulogu imala UNMIK administracija.

Ključne reči:

Reference

  1. Димитријевић, Душко, Привремена управа Уједињених нација на Косову и Метохији и заштита имовинских права, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2006.
  2. Накарада, Радмила, Случај Косова – јединствена произвољност, Институт за европске студије, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  3. Петковић, Владимир, Колико Србију кошта јавни сектор на Косову и Метохији?, Српски економски форум, Београд, 2007.
  4. Приватизација на Косову: Судска ревизија одлука од стране Специјалне Коморе Врховног суда Косова, Одељење за надгледање/Одсек за владавину права, Организација за европску безбедност и сарадњу, мај 2008.
  5. Резолуција Савета безбедности 1244 (1999) о ситуацијом у вези са Косовом, Уједињене нације, С/РЕС/1244, 10. јун 1999.
  6. Савић, Љубомир, Дугови Србији – имовина Косову, Албанско-српски форум за размену мишљења, 1.4. 2006.
  7. Шварц, Бригит, Косово: Неуспех УН и НАТО у заштити мањина, Интернет: https://www.hrw.org/sr/news/2004/07/26/228473
  8. Уредба УНМИК.а бр. 1999/24 од 12. децембра 1999. године, о закону који се примењује на Косову, УНМИК/УРЕД/1999/24
  9. Уставни оквир за привремену самоуправу на Косову, од 20. маја 2001. године, УНМИК/УРЕД/2001/20. Текст је приложен уз нацрт Уредбе УНМИК-а бр. 2001/9, 15. мај 2001. године.
  10. Уредба УНМИК бр. 1991/1 од 25. јула 1999 године о овлашћењима привремене управе на Косову, УНМИК/УРЕД/1991/1; ,,Амандмани на Уредбу бр. 1991/1 од 12. децембра 1999. године, о овлашћењима привременe управе на Косову“, УНМИК/УРЕД/1999/25; ,,Амандмани на Уредбу бр. 1991/1 од 27. септембра 2000. године, о овлашћењима прврмене управе на Косову“ УНМИК/УРЕД/2000/54
  11. Уредба УНМИК-а бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године, о установљењу Косовске повереничке агенције; УНМИК/РЕГ/2002/12.
  12. Aide, Kai, „A Comprehensive Review of the Situation in Kosovo“, No. S/2005/635, Security Council, United Nations, 2. 2005.
  13. Could U.N. Fix Iraq? „Word From Kosovo Isn’t Encouraging“, The Wall Street Journal, Интернет: http://www.wsj.com/articles/SB109140632871080104
  14. Knoll, Bernhard, „UN Imperium: Horizontal and Vertical transfer off Effective Control and the Concept of Residual Sovereighty in Internatinalised Territories”, Austrian Review of International Law and European Law, 2002, vol. 7, pp. 3-53.
  15. Knudsen, R. A. Privatization in Kosovo: The International Project 1999-2008. Norwegian Institute of International Affairs: Norway, 2010.
  16. Todini, Matteo Privatization System in Kosovo – Rising Towards Uncertain Future, Priština, 2003. ossertvatioriobalcani.org/filemanager/download/37/Privatization%20SystemPDF.pdf
PERIODIKA Politička revija 4/2016 УДК 338.246.025.88(497.115)“1999/2009“ 115-132
ç