Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MODELI DNEVNIH NOVINA U 21. VEKU KRIZA I STRATEGIJA OPSTANKA – PRIMER SRBIJE

Sažetak

Tekst predstavlja sublimaciju dela zaključaka do kojih je autor došao tokom pripreme doktorske disertacije. Reč je o nalazima višegodišnjeg istraživanja, teorijskog i empirijskog karaktera, koji nude konkretan uvid u stanje u svetu medija i novinarstva, posmatran kroz koordinate najfrekventnijih tema u toj oblasti. Rezultat je analize realizovane iz ugla onog dela medijske industrije (dnevne novine) koji je na posebnom udaru izazova vremena, te su u tom polju najvidljiviji i efekti, o kojima se, pak, svakodnevno ćuti, a čije posledice se iz različitih razloga mistifikuju.
Predmet istraživanja je odnos uređivanja i poslovanja, a krajnji cilj formulisanja optimalnog modela rada medija danas, koji bi omogućio stabilnost pre svega tih medija čiji opstanak je najviše ugrožen. S tim u vezi, ispitivana je i dokazana generalna hipoteza, koja ukazuje na to da je formulisanje uspešnog modela za dugoročnu poslovnu stabilnost medija uslovljeno prevagom pozitivnog uticaja medijskog upravljanja nad negativnim uticajem eksternih faktora po rad medija.

Ključne reči:

Reference

  • Benton, Joshua. 2014. “The leaked New York Times innovation report is one of the key documents of this media age.” Nieman Lab. Poslednji pristup 5. decembra 2018. godine. http://www.niemanlab.org/2014/05/the-leaked-new-york-times-innovation-report-is-one-of-the-key-documents-of-this-media-age/.
  • Evetts, Julia. 2003. “The Sociological Analysis of Professionalism: Occupational Change in the Modern World”. International Sociology 18 (2): 395–41.
  • Matić, Jovanka. 2012. „Strukturni uzroci krize informativne štampe u Srbiji.” Godišnjak FPN, br. 8: 167-182.
  • Matić, Jovanka, glavni istraživač. 2013. „Prikrivena kontrola – ugrožavanje medija u Srbiji.” Medija centar Srbije. World Association of Newspapers and News Publishers. Poslednji pristup 12. decembra 2018. godine http://www.mc.rs/upload/documents/istrazivanje/2014/Prikrivena-kontrola-ugrozavanje-medija-u-Srbiji.pdf.
  • Milutinović. R. Irina. 2016. „Jedan problem medijske politike: samoregulacija kao izazov novinarske profesije na mreži.” Srpska politička misao, 53 (3): 59-75.
  • Örnebring, Henrik. 2009. “Two professionalisms of journalism: Journalism and the changing context of work”. Reuters Institute for the Study of Journalism. Poslednji pristup 23. marta 2018. godine. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The_Two_Professionalisms_of_Journalism_Working_Paper.pdf.
  • Petković, Brankica, ed. 2014. Media Integrity Matters, Reclaiming Public Service Values in Media and Journalism. Ljublјana: Institute for Contemporary Social and Political Studies.
  • Petković, Brankica, Bašić Horvatin, Sandra i Sanela Hodžić. 2014. „Značaj medijskog integriteta: Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti”. Medija centar Sarajevo. Poslednji pristup 30. aprila 2016. godine. https://www.media.ba/sites/default/files/znacaj_medijskog_integriteta_vracanje_medija_i_novinarstva_u_sluzbu_javnosti.pdf.
  • Penezić, Slobodan. 2018. „Odnos uređivanja i poslovanja medija u uslovima krize medija.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.
  • Tjurou, Džozef. 2012. Mediji danas I. Beograd: Clio.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2020 2/2020 УДК 070(497.11)“20“ 299-326
ç