Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

МОДЕЛ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ЗАСНОВАН НА ЗНАЊИМА О ТРАУМИ

Сажетак

Пракса у систему социјалне заштите деце и младих буде заснована на знањима о трау ми. Истраживачи су у задње две деценије дошли до сазнања да је распрострањеност оних који су доживели трауматизацију у детињству већа него што се првобитно мислило. Траума која је доживљена у најранијој доби, може оставити последице на целокупан живот појединца и то кроз цео животни век, у виду здравствених и социјалних проблема. Статистички подаци у САД-у, у установама менталног здравља показују да не третирана траума настала у детињству има велику вероватноћу да у одраслом добу резултира неким од облика болести зависности, менталним проблемима као што су депресија, анксиозност или физичким проблемима као што су проблеми са спавањем, проблеми са контролом импулса и сл. Поред тога утврђена је рана трауматизација и код одраслих са поремећеном сексуалношћу, као и код сексуалних преступника. Из ових разлога професионалци у систему социјалне заштите треба да познају принципе заштите заснована на знањима о трауми. Многа деца и млади трауматизовани су од других људи, намерно, континуирано, кроз дужи временски период. Социјални радници који разумеју трауму, сензитивни су на тешкоће корисника и адекватно препознају њихове реакције.

кључне речи:

Референце

  • Борјанић Болић, Емина, „Викаријска трауматизација и професионалци у систему социјалне заштите деце и младих“, Социјална политика,
  1/2016, стр. 77-98.
  • Бранковић, Ива, „Карактеристике супервизије у Центру за социјални рад – улоге супервизије у превенцији професионалног изгарања водитеља случаја“, Социјална политика, 1/2015, стр. 45-67.
  • Брк Мери, Кетрин, „Сложена траума и тешки облици трговине људима: Импликације за психотерапију“ “ у зборнику Траума и психотерапија
  (уредила Ирена Корићанац), АСТРА, Београд, 2013, стр. 73.
  • Корићанац, Ирена „Трговина људима, траума и психотерапија“ У зборнику Трговина људима. Траума и психотерапија, (Приредила Ирена Корићанац), АСТРА, Београд, 2013.
  • Жегарац, Невенка, „Основне вредности и принципи социјалног рада“, У Видановић, И.: Појединац и породица, Ауторско издање, Београд, 2005.
  • Жегарац, Невенка; Бургунд, Анита, „Како водитељи случаја процењују снаге детета, породице и заједнице“ У зборнику: У лавиринту социјалне заштите: поуке истраживања о деци на породичном и резиденцијалном смештају, (приредила Невенка Жегарац), ФПН и УНИЦЕФ, Београд, 2014, стр. 267–285.
  • Ajduković, Marina; Cajvert, Ljilja, „Supervizija psihosocijalnog rada kao specifičan oblik profesionalnog razvoja stručnjaka u sustavu socijalne skrbi“, Ljetopis socijalnog rada,, 2001, str 11, hrcak.srce.hr/file/6167, 31/01/2018.
  • Bloom, Sandra L., „The Sanctuary Model of Organizational Change for Children s Residential Treatment. Therapeutic Community“, The International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, 2005, 26(1), 65-81. посећено 13.06. 2013.
  • Bloom Sandra L., „Trauma organized systems and parallel process“, У зборнику Managing Trauma in the Workplace: supporting workers and organizations, (уредила Noreen Tehrani) Routledge, London and New York, 2011, pp139-153.
  • Bloom, Sandra L.; Yanosy Sreedhar, „Sarah, The Sanctuary Model of Trauma- Informed Organizational Change“, Reclaiming children and youth, 2008, Vol. 17, No. 3, pp. 48-53.
  • Butler, Lisa D.; Wolf, Molly R., „Trauma–Informed Care: Trauma as an Organizing Principle in the Provision of Mental Health and Social Service“,
  Division 56 Trauma Psychology Newsletter, 2009, Vol. 4, No, 3, pp. 7-10.
  • Child Welfare Committee, National Child Traumatic Stress Network. (2008). Child welfare trauma training toolkit: Comprehensive guide (2nd ed.). Los Angeles, CA & Durham, NC: National Center for Child Traumatic Stress. http://www.nctsn.org/nctsn_assets/pdfs/CWT3_CompGuide.pdf , 31/01/2018.
  • Conradi, Lisa.; Wilson, Charles; Hendricks, Alison, „Introduction“ In Chadwick Trauma-Informed Systems Project. Creating Trauma-Informed Child Welfare Systems: A Guide for Administrators (1st ed.). San Diego, CA: Chadwick Center for Children and Families, 2012, pp. 2-17.
  • Elliott, Denise E.; Bjelajac, Paula; Fallot, Roger D.; Markoff, Laurie S.; Reed Glover, Beth, „Trauma-Informed or Trauma-Denied: Principles and
  implementation of Trauma-Informed Services for Women“, Journal of Community Psychology, 2005, Vol. 33, No. 4, pp. 461–477.
  • Fraser Goldman, Jenifer; Griffin, Jessica L.; Barto, Beth L.; Lo Charmaine; Wenz-Gross, Melodie; Spinazzola, Joseph; Bodian, Ruth A.; Nisenbaum,
  Jan M.; Bartlett Jessica Dym, „Implementation of a workforce initiative to built trauma-informed child welfare practice and services: Findings from
  the Massachusetts Child Trauma Project“, Children and Youth Service Review, 2014, 44, pp. 233-242.
  • Herman, Judith, Trauma and Recovery, Basic Books, New York, 1997.
  • Jennings, Ann, Models for Developing Trauma-Informed Behavioral Health Systems and Trauma-Specific Services. An Update of the 2004
  Report. http://www.ct.gov/dmhas/lib/dmhas/trauma/TraumaModels.pdf , посећено 31.01.2018.
  • Kawam, Elisa, „Trauma Informed Care and Social Work Education: A Case Study“, Advances in Social Sciences Research Journal, 2014, Vol. 1, No. 7, 122-132.
  • Kennedy, Stephanie C., Trauma-Informed Care: Strenghts and Opportunities for Florida Child Welfare Professionals, Tehnical Report,  Florida Institute for Child Welfare, 2015, pp. 1-10.
  • Ko, Susan, „Creating Trauma-Informed Child-Serving Systems“, у зборнику The National Child Traumatic Stress Network, 2007, pp. 3.                 http://www.nctsnet.org/sites/default/files/assets/pdfs/Service_Systems_Brief_v1_v1.pdf , посећено 09.11.2015.
  • Levenson, Jill; Willis, Gwenda M.; Prescott, David S., „Adverse Childhood Experience in the Lives of Male Sex Offenders: Implication for Trauma-Informed Care“, Sexual Abuse: A Journal of research and Treatment, 2014, pp. 1-20.
  • Lorenzo Vasquez, Matthew; Boel-Studt, Shamra, „Integrating a Traumainformed Care Perspective in Baccalaureate Social Work education:
  Guiding Principles“, Advances in Social Work, 18 (1), pp. 1-14, 2017.
  • NCTSN Core Curriculum on Childhood Trauma Task Force (2012). The 12 core concepts: Concepts for understanding traumatic stress response in children and families. Core Curriculum on Childhood Trauma. Los Angeles, CA, and Durham, NC: UCLA-Duke University National Center for Child Traumatic Stress. http://www.nctsnet.org/sites/default/files/assets/pdfs/ccct_12coreconcepts.pdf, 31/01/2018.
  • Ringel, Shoshana; Brandell, Jerrold R., Trauma: Contemporary Directions in Theory, Practice and Research, Sage Publications, LA, 2012.
  • Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services. Treatment
  Improvement Protocol (TIP) Series 57. HHS Publication No. (SMA) 13-4801. Rockville, MD: SAMHSA, 2014.     www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207201, посећено 31.01.2018.
  • Wilson Charles E., The Emergence of Trauma-Informed Child Welfare Systems. CW360 trauma-Informed Child Welfare Practice, 2013, Winter,
  pp. 12-14.
  • Best Start Resource Centre. (2012) When Compassion Hurts: Burnout, Vicarious Trauma and Secondary Trauma in Prenatal and Early Childhood Service Providers, Toronto, Ontario, Canada: author. http://www.beststart.org/resources/howto/pdf/Compassion_14MY01_Final.pdf , посећено 22.03.2016.

периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-053.2 51-65