Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALIZAM, ISLAMSKI EKSTREMIZAM, MIGRANTSKA KRIZA

MOĆ NACIONALIZMA

Sažetak

Nacionalizam predstavlja jedan od najznačajnijih društvenih i političkih fenomena u savremenim međunarodnim odnosima. Moć ideologije nacionalizma u velikoj meri proizilazi iz činjenice da je ona istovremeno etnička i politička, što predstavlja značajnu prednost u odnosu na neke druge ideologije koje imaju samo političku dimenziju. Kao etnički i kulturni fenomen, nacionalizam omogućava identifikaciju pojedinca sa širom etničkom zajednicom, čime ispunjava neke od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za sigurnošću i potrebu za pripadnošću. Sa druge strane, kao politički fenomen, upravo zahvaljujući svojoj etničkoj i emocionalnoj dimenziji, nacionalistička ideologija poseduje veliki mobilizatorski potencijal, koji dobija poseban značaj u društvenim, političkim i bezbednosnim krizama. Političke elite, uz pomoć ideologije nacionalizma, najbrže i najlakše mogu da okupe većinu pripadnika određene nacije oko jedinstvenog nacionalnog cilja, što je od presudne važnosti za stabilnost, prosperitet i, na kraju krajeva, sam opstanak nacionalnih država.

Ključne reči:

Reference

  1. Allport, Gordon A., “The Role of Expectancy”, in War, Bramson and Goethals (eds.), Basic Books, New York  and London,
  2. Armstrong, John, Nations Before Nationalism, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1982.
  3. Базић, Јован, „Национални идентитет у процесу политичке социјализације“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, стр. 335-354, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  4. Вукоичић, Јелена, „Етничко насиље и идентитет“, Политичка ревија, бр. 3/2013, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  5. Гаћиновић, Радослав, „Национални идентитет и безбедност модерне државе“, Наука, безбедност и полиција, бр. 1, стр.17-31, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2011.
  6. Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, Cornell University Press, Ithaca, 1983.
  7. Ignatieff, Michael, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1995.
  8. Кнежевић, Милош, „Нације и њихови интереси – Национални интереси у историјској перспективи“, Национални интерес, бр. 3/2015, стр. 65-95, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  9. Милошевић, Јасна, „Значај националног идентитета“, Српска политичка мисао, бр. 1-4/2003, стр.155-168, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  10. Moore, Margaret, Ethics of Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 2000.
  11. Пешић, Милена, „Национални идентитет и интеркултурни дијалог“, Национални интерес, бр.2/2012, стр.165-197, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  12. Пешић, Милена, „Национални идентитет у дискурзивној пракси: Једно промишљање у мултидисциплинарном кључу“, Политичка ревија, бр. 2/2012, стр. 1-26, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  13. Smith, Anthony, D., The Ethnic Origins of Nations, Blackwell Publishers, Oxford, 1999.
  14. Smith, Anthony, D., National Identity, Penquin, Hammondsworth, 1991.
  15. Smith, Anthony, D., Nationalism, Polity Press, Cambridge, 2001.
  16. Стојадиновић, Миша, „Изазови формирања идентитета у савременом друштву“, Политичка ревија, бр.3/2011, стр.69-82, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  17. Connor, Walker, Ethnonationalism: The Quest for Understanding, Princeton University Press, Princeton, 1994.
PERIODIKA Politička revija 1/2017 УДК 323.1:316.75 1-18
ç