Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

MLADA BOSNA

Sažetak

Prikaz knjige: Radoslav Gaćinović, Mlada Bosna, Beograd: Medija centar „Odbrana“ (Biblioteka „Vojna knjiga“, knjiga br. 1856), 2014, 595 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2015 УДК 323.1(=163.41) (497.15)”1903/1914”(049.3) 235-240
ç