Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

МЈЕСТО РУСИЈЕ У ОКВИРИМА ЕВРОПСКИХ БЕЗБЕДНОСНИХ СТРУКТУРА: ‘ЗАПАД’ КАО ДЕТЕРМИНАНТА У ФОРМУЛАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ РУСКЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Крај двадесетог века, када су у питању односи на међународној сцени, значајним дијелом је протекао у знаку успона нових центара моћи, који су својим успоном покренули питање о оправданост тезе о униполарном пост-хладноратовском поретку. Као једнао о регионалних сила у успону, на међународној сцени се појавила насљедница Совјетског савеза – Руска федерација. Њен неочекиван економски успон, заснован прије свега на успону енергетског сектора, пропратила је и жеља за активнијом и одлучнијом улогом на међународној сцени. С тим у вези, циљ овог рада је да покуша да пружи одговор на питање које је обиљежило ову нову фазу у међународним односима: Да ли је Руска федерација сила у успону? Рад одговор на наведено питање пружа кроз анализу спољне политике Руске федерације од распада Совјетског савеза до догађаја који су условили сукобе на територији Украјине. Узимајући у обзир поменути сукоб, рад се бави међузависним односом спољне политике Руске федерације и структура које су познате као западне безбједносне структуре, односно Сјеверноатлантским савезом и Европском унијом. На основу увида у односе између поменутих актера, у раду се закључује да је заснивање западних безбједносних структура на пост-Вестфалским принципима и вриједностима које се препознатљиве као западне вриједности утицало у значајној мјери на циљеве и ток спољне политике Руске федерације како са краја двадесеток вијека тако и данас.

кључне речи:

Референце

  1. Agarin, Timofey. “NATO–Russia Relations in the Twenty-First Century.” Ethnopolitics 7, no. 4 (2008): 490-491.
  2. Casier, Tom. “The Eu–Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument.” Europe-Asia Studies 65, no. 7 (2013): 1377-1395.
  3. Fernandes, Sandra. “European Security through Eu- Russian Relations: Towards a New Multilateral Order?” Journal of Contemporary European Research 7, no. 2 (2011): 195-215.
  4. Frye, Alton. “The New NATO and Relations with Russia.” Journal of Strategic Studies 23, no. 3 (2000): 92-110.
  5. Gheciu, Alexandra. NATO in the “New Europe” : The Politics of International Socialization after the Cold War. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2005.
  6. Gower, Jackie. “EU‐Russian Relations and the Eastern Enlargement: Integration or Isolation?” Perspectives on European Politics and Society 1, no. 1 (2000): 75-93.
  7. Hendrickson, Ryan C. “The Enlargement of NATO: The Theory and Politics of Alliance Expansion.” European Security 8, no. 4 (1999): 84-99.
  8. Holtom, Paul. “The Kaliningrad Test in Russian-EU Relations.” Perspectives on European Politics and Society 6, no. 1 (2005): 31-54.
  9. Lynch, Dov. Russia Faces Europe. Paris: Institute for Security Studies, 2003.
  10. Mankoff, J. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.
  11. McCalla, Robert B. “Nato’s Persistence after the Cold War.” International Organization 50, no. 3 (1996): 445-475.
  12. Merkushev, Vitaly. “Relations between Russia and the EU: The View from across the Atlantic.” Perspectives on European Politics and Society 6, no. 2 (2005): 353-371.
  13. Mearshimer, Johan J. “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault.” Foreign Affairs. N.p., 26 Jan. 2015. Web. Accessed 26 Jan. 2015. <http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault>.
  14. Monaghan, Andrew. EU-Russia Relations: Try Again, Fail Again, Fail Better Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies, 2007.
  15. NATO-Russia. (1997). “Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation.” Founding Act 27 May. Accessed December 2, 2014. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25468.htm
  16. Rachwald, Arthur R. “A ‘Reset’ of NARI–Russia Relations: Real or Imaginary?” European Security 20, no. 1 (2011): 117-126.
  17. Rauchhaus, Robert W. “Explaining NATO Enlargement.” Contemporary Security Policy 21, no. 2 (2000): 173-194.
  18. Rilka Dragneva, Kataryna Wolczuk. Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry? Russia and Eurasia Programme Briefing Paper No. 1. London: Chatham House, 2012.
  19. European Commission to Russia. The European Union and Russia. Brussels, 2005.
  20. Sakwa, Richard. “Russia and Europe: Whose Society?” Journal of European Integration 33, no. 2 (2011): 197-214.
  21. Vahl, Marius. Just Good Friends? The EU-Russian “Strategic Partnership” and the Northern Dimension 2011.
  22. Walt, Stephen M. “Why Alliances Endure or Collapse.” Survival 39, no. 1 (1997): 156-179.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2015 UDC 355.1(497.11)“20“ 179-192