Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA TUMAČENJA 5. OKTOBRA 2000.

MITOLOGIZACIJA 5. OKTOBRA

Sažetak

U tekstu se analizira javno obeležavanje dvadesetogodišnjice 5. oktobra. Nakon višegodišnjeg opadanja interesovanja za ovaj događaj, ova godišnjica je pokazala neuobičajeno veliko interesovanje koje se ogledalo u mnoštvu televizijskih emisija i stručnih konferencija i skupova na kojima su evocirane uspomene i analizirani različiti aspekti ovog događaja. Posmatrajući i analizirajući sadržaj ovih događaja ispitivali smo tezu da su oni iskorišćeni za mitologizaciju tog događaja. U radu su ispitivani funkcija, struktura i pitanje nosilaca mita o 5. oktobru.

Ključne reči:

Reference

  • Антонић, Слободан. 2020. „О карактеру 5. октобра – револуција али кава?“, у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. 2020.  Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Башчаревић, Иван. 2016. Однос српске интелигенције осамдесетих година двадесетог века према Косовском миту као топосу националних интереса. Докторска дисертација
  • Вукомановић, Милан. 2002. „Значење и функције мита“. Источник. бр. 41 (стр. 97-104)
  • Гавриловић, Дарко и други 2009. Митови национализма и демократија. Нови Сад. https://www.chdr-ns.com/pdf/mitovi_nacionalizma_i_demokratija.pdf
  • Деспотовић, Љубиша и други. 2010. Митови епохе социјализма, https://www.chdr-ns.com/pdf/knjiga_mitovi_epohe_socijalizma.pdf
  • Докумантарни филм, Дан једне наде, емитован на РТС1 5.10.2020.
  • Ђурковић, Миша. 2020. „Биланс петог октобра“, у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. 2020.  Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Ејдус, Филип. 2020. „Неуспешна демократизација сектора безбедности у Србији“, у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. 2020.  Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Емисија Ћирилица – 20. година 5. октобра – неоткривене тајне, епилог и наслеђе, емитована на ТВ. Хепи 5.10. 2020. https://www.youtube.com/watch?v=7tHLoHmAtSw
  • Емисија Пети октобар, две деценије – Отета победа, емитована на телевизији Н1, 5.10.2020.
  • Клеут, Јелена. 2020. „Отвореност медијског система према организацијама цивилног друштва двадесет година после петооктобарских промена“, у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. 2020.  Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Лич, Едмунд, 1982. Клод Леви Строс, Просвета, Београд
  • Матић, Милан. 1984. Мит и политика, Београд. Радничка штампа
  • Милијић-Субић, Дејана. 2009. „Злоупотреба митске свести у савременој политици“, Република, бр. 462-463.
  • Орловић, Славиша. 2020. Уводна реч и напомене у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Павловић, Душан. 2020. „Заробљена држава и хибридни режим двадесет година после 5. октобра“, у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. 2020.  Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Пешић, Милена. 2018. „Косовски мит: Између апотеозе и редуктивних тумачења“, Политичка ревија, бр. 4, стр. 25-44.
  • Пудар-Драшко, Газела, Делибашић Балша. 2020. „Отпор ка политици“ у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот.  Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Рајшић Љиљана, 2000. „Митови двадесетог века“, Теме, бр. 3-4
  • Спасојевић Душан и Лончар Јелена. 2020. „Медијска слика о 5. октобру између оспоравања и заборава“, у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Стојадиновић Миша, Гордић Миодраг. 2016. „Политички мит као облик друштвеног и политичког отуђења“. Српска политичка мисао. бр. 4, стр. 51-65.
  • Физингер, Клаус. 2020. „Уводна реч“ у Орловић, Славиша и Ковачевић, Деспот. 2020.  Двадесет година 5. октобра. ФПН, Београд
  • Ципек, Тихомир. 2012. Функција политичког мита. О користи митског за демокрацију. Анали хрватског политолошког друштва, бр 1.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2021 1/2021 УДК 323.22(497.11)“2000“ 45-65
ç