Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKI I TEORIJSKI PRISTUPI U DIJALOGU O MODELIMA REŠENЈA STATUSA KIM

MISIJA EULEX – „KOSOVSKI“ TEST ZAJEDNIČKE SPOLJNE I BEZBEDNOSNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

Sažetak

Rad razmatra delovanje Evropske unije na Kosovu i Metohiji, kao deo njenog nastojanja da se afirmiše kao međunarodni politički i bezbednosni akter. Kosovska kriza postala je važan test za Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku EU, ali i za delovanje njene najambicioznije misije Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike – EULEX. Politički proces rešavanja kosovskog problema i spoljno-politički interesi Unije u tom procesu istakli su vezanost i isprepletanost ovog procesa sa njenom politikom proširenja, čime je kontekst dodatno problematizovan. Složenost pristupa Unije kosovskom problemu očitao se u konfuznom pravnom i političkom statusu misije EULEX, ali uticao i na njen domašaj i rezultate. Angažovanje na Kosovu krozustanovljenje misije ZBOP viđeno je kao katalizator spoljnog delovanja Unije i ključni test njene delotvornosti posle reformi uvedenih Lisabonskim ugovorom. Nepunih 10 godina rada ove misije zaslužuje pregled uslova njenog nastanka i učinke njenog rada, ali i ocenu dosadašnjeg angažmana Unije u procesu rešavanja kosovske krize.

Ključne reči:

Reference

  1. Самарџић Слободан, Европска унија: систем у кризи, Сремски Карловци, 2016.
  2. Cadier David, EU Mission in Kosovo: Constructing Ambiguity or Constructive Disunity? John Hopkins University, 2011.
  3. Ejdus Filip, „Razvoj spoljnih odnosa EU od međunarodnog prisus­tva do zajedničke spoljne politike“, Međunarodna politika, 1132, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd 2008, стр. 32-43.
  4. Hill Christopher, “The Capability – Expectations Gap, or Conceptu­alizing Europe’s International Role”, London School of Econom­ics, Journal of Common Market Studies, 31, no. 3, 1993.
  5. Kapusela Andrea Lorenco, Izgradnja države na Kosovu: demokratija, korupcija i EU na Balkanu, Službeni glasnik, Beograd 2016.
  6. Nakarada Radmila, Raspad Jugoslavije: problemi tumačenja, suočavanja i tranzicije, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  7. Rupnik Jasques, “The Western Balkans and the EU: the hour of Eu­rope”, Institute for Security Studies, June 2011.
  8. Samardžić Slobodan, „Problem Kosova i Metohije iz ugla evropskih integracija – secesija Kosova kao pitanje odnosa EU i Srbije“, u zborniku: Srbija u procesu pridruživanja EU (priredio: Slobo­dan Samardžić), Službeni glasnik, Beograd 2009, стр. 219-230.
  9. Tejlor Pol, Kraj Evropske integracije, Albatros plus, Beograd, 2010.

  Dokumenta

  1. Council Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the Eu­ropean Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX Kosovo.
  2. Eide Kai, Report on the situation in Kosovo, United Nation, Secu­rity Council, 30 November 2004, S/2004/932.
  3. European Council, A Secure Europe in a Better World – European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003.
  4. Plan 6 tačaka za rekonfiguraciju UNMIK, Internet, http://www.b92.net/info/dokumenti/index.php?nav_id=543851, 15/05/2017.

   

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2017 УДК 327.56+341.79(497.115) (4-672EU) 239-259
ç