Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MIROVNE MISIJE OUN NA PROSTORIMA EX-JUGOSLAVIJE I PROBLEM NEPRISTRASNOSTI MEĐUNARODNOG MIROVNOG POSREDOVANJA: SLUČAJ MIROVNE MISIJE U BIH

Sažetak

Autorka u radu tematizuje delovanje međunarodnih mirovnih misija OUN na području ex-Jugoslavije od početka devedesetih godina proteklog veka naovamo. Ona polazi od stanovišta da je njihov međunarodno-etički smisao sadržan u očuvanju i unapređenju mira, odnosno minimalizovanju mogućnosti obnavljanja sukoba koji su prethodili njegovom uspostavljanju. Privrženost međunarodnog mirovnog posredovanja tom načelu autorka propituje na primeru mirovnog misionarstva na području nekadašnje jugoslovenske republike Bosne i Hercegovine. Analizom njegovih karakteristika ona zaključuje da je zagovarajući afirmaciju duha umesto slova Dejtona, međunarodna zajednica sa SAD na čelu, vršila temeljnu reviziju umesto dosledne implementacije njegovih sporazuma, a mirovna misija OUN u tom pregnuću odigrala ulogu ključnog i nezaobilaznog agensa. Kao takva, svojim delovanjem na području Bosne i Hercegovine, ona je, smatra autorka, pre bila u funkciji razrešavanja krize u korist jednog njenog, od samog početka favorizovanog aktera, nego u službi njenog doslednog i trajnog pacifikovanja, čime je narušila jedan od ključnih međunarodno-etičkih principa mirovnog posredovanja kao takvog – nepristrasnost, odnosno neutralnost prema svim sukobljenim stranama, a umesto minimalizovanja mogućnosti njihovog ponovnog konfrontiranja, obezbedila mu snažne pretpostavke.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамов, С. и Крећa, М., Међународно јавно право, Савремена  aдминистрација, Београд, 2002.
  2. Bildt, C., Peace Journey: The Struggle for Peace in Bosnia, Weidenfeld and Nicolson, London, 1998.
  3. Cassese, A., International Law, Oxford University Press, Oxford, 2001.
  4. Chandler, D., Empire in  Denial: The Politics of State Building, Pluto Press, London, 2006.
  5. Chomsky, N., Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance, Penguin Books, London, 2004.
  6. Чавошки, К., Од слова до духа Дејтона, Српско ослобођење, Српско Сарајево, 1999.
  7. Gray, C., The Use of Force and the International Legal Order, Oxford University  Press, Oxford, 2000.
  8. Komlenović, U., „Afera Gagović: likvidacija pod maskama“, Vreme, br. 430/1999, str. 12-15.
  9. Костић Н., „Социјалнопсихолошки фактори општег става о стању актуалних међунационалних односа у БиХ“,  Зборник радова Филозофског факултета у Иcточном Сарајеву, бр. 11/2009, стр. 347-373.
  10. Mackinlay, J., A Guide to Peace Support Operation, Institute for International Studies, Providence, 1996.
  11. Marphy, S.D., „Contemporary Practice of the United States Relating to International  Law“, The American Journal of International Law, vol. 94, no. 2/2000, pp. 348-381.
  12. Meyer, H. N., The World Court in Action: Judging Among the Nations, Rowman & Littlefield  Publishers, Lanham, 2002.
  13. Милисављевић, Б., Нове мировне мисије Организације уједињених нацијa, Службени гласник, Београд, 2007.
  14. Miller, L. H., Global Order: Values and Power in International Politics, Westview Press, Boulder, 1998.
  15. Nakarada, R., „Raspad Jugoslavije i novi bezbednosni lik Evrope“, u: Nakarada, R. i Račić, O., Raspad Jugoslavije – Izazov evropskoj bezbednosti, Institut  za evropske studije, Beograd, 1998.
  16. Nill, D. A., „National Sovereignty: Must it be Sacrificed to the International Criminal   Court?“,  Brigham Young University Journal of Public Law, no. 14/1999, pp. 119-150.
  17. Račić, O., „Međunarodnopravni osnov zajedničkog delovanja NATO i UN u Bosni – pouke ze evropsku bezbednost“, u: Nakarada, R. i  Račić, O., Raspad Jugoslavije – izazov evropskoj bezbednosti, Institut za evropske studije, Beograd, 1998.
  18. Solana, H., „Uloga NATO u Bosni“,  Međunarodna politika, br. 1043/1996.
  19. Wind, M., „Challenging Sovereignty? The USA and the establishment of the International Criminal Court“,  Ethics and Global Politics, no. 2/1998, pp. 83-101.
  20. Working Out  the World, The Economist,  March 31/2001, p. 3.
  21. Zwanenburg, M., „The Statute for an International Criminal Court and the United States – Peacekeepers under Fire“,  European Journal of International Law, no.1/1999, pp.124-143.
PERIODIKA Politička revija 2/2015 УДК 327.56:341.6(497.6) 61-83
ç