Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, POLEMIKE, PRIKAZI

MILOŠ ŽIKIĆ: APRILSKI RAT U MORAVSKOJ BANOVINI: PETA ARMIJA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U RATU 1941.

Sažetak

Miloš Žikić: Aprilski rat u Moravskoj banovini: Peta armija Jugoslovenske vojske u ratu 1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2020. 343 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2021 2/2021 УДК 94(497.1)“1941“(049.3) 365-377
ç