Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, SKICA ZA JEDNU STVARALAČKU BIOGRAFIJU

MILOŠ KNEŽEVIĆ – SKICA ZA JEDNU STVARALAČKU BIOGRAFIJU

Sažetak

Osvrt povodom izlaska knjige Od reči do reči

Miloš Knežević, OD REČI DO REČI
Trideset godina programa
Forum Doma kulture Studentski grad – Hiljadu osam stotina
tribina – 7. jun 1988 – 16. avgust 2017.
Zamisao „Zamah“, knjiga 35, ciklus „Hronike“
Dom kulture Studentski grad, Beograd 2017, 336 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2018 УДК 316.7:061.22(497.11)”1988/2017”(049.3) 183-197
ç