Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И МИГРАНТСКА КРИЗА

МИГРАНТСКА КРИЗА У ФОКУСУ ДЕМОПОЛИТИКЕ

Сажетак

Мигрантске кризе су у већини историјских случајева изазиване ратовима или неиздрживим економским невољама. Свака мигрантска криза испољава социјалне, политичке и културне премисе утемељене на изразитој демографској динамици. Миграције, поготову велике по обухваћеним пространствима и масовне по броју миграната, испољавају се као пролаз и прелаз, прелазак у дословном значењу усмереног кретања и циљане промене места обитавања у простору. Масовни покрети становништва из Африке и Азије ка Европи снажно су мотивисани. Мада је и Европа Уније са Америком одговорна за мигрантску кризу, покретачки импулси се не налазе примарно у Европи него изван ње, у областима у којима су људи узнемирени и одакле људи полазе градећи наду да ће тамо где желе да оду бити боље. Полазишта су неразвијени, аномични и анархични, ратовима пометени геоекономски експлоатисани просторы светске капиталистичке периферије. То су, такође, некадашњи простори европског колониализма, а сада неодрекнуте сфере евроамеричких геоекономских и геополитичких интереса. Са тих простора се домицилно становништво масовно исељава и морем и копном запућује ка Европи као месту будућег живљења! У раду аутор сматра да је у фокусираним и методичним истраживањима проблема становништва потребан ослонац у више научних дисциплина. Политичке детерминанте и консеквенце демографских збивања упућују на потребу политиколошке анализе. У текућим тумачењима проблемском пољу миграција се најчешће прилази кроз призму статистике. Потребно је, међутим, демографске аспекте евидентираног стања становништва довести у везу са политичким и геополитичким процесима. Тиме слика савремених миграционих токова ка Европи свакако може да се употпуни.

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић Драгомир, „Авет  геополитичког тероризма“, интернет адреса: http://www.vidovdan.org/aktuelno/item/72103-dragomir-andelkovic-avetgeopolitickog-terorizma
  2. Анђелковић Драгомир, „Косово, мигранти и ‘европске вредности’“, дневник Политика, 3. септембар 2015.
  3. Бајрами Агон, „Бег безнадежних“, дневник Данас, 14-16. фебруар 2015.
  4. Банџовић Сафет, Деосманизација Балкана и Бошњаци. Ратови и муџахирска прибјежита, издање аутора, Сарајево, 2013.
  5. Бжежински Збигњев, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица Романов, Бања Лука, 2001.
  6. „БНД: преко Србије у ЕУ стиже 1,5 милиона избеглица“, поднаслов „Европа ће морати да гради колективне избегличке центре. Бивши председник Француске Никола Саркози предлаже да се они подижу у Србији и Бугарској“, дневник Информер, септембар, 2015.
  7. Бобић Мирјана, Постмодерне популационе студије, Институт за социолошка истраживања Чигоја штампа, Београд, 2013.
  8. Божовић Раде, Ислам и Арапи. Бог и човек, Народна књига Алфа, Београд, 2007.
  9. Божовић Раде, Пут ислама. Поглед у исламско-арапску културу, Службени гласник, Београд, 2015.
  10. Весталд Од Арне, Глобални Хладни рат. Интервенције у Трећем свету и обликовање нашег доба, Архипелаг, Београд, 2008.
  11. „Већи страх од избеглица него од Исламске државе“, наднаслов „Осам европских криза“, дневник Политика, март 2016.
  12. Влачо Немања, „Фашиста из срца Европе“, дневник Блиц, 12. септембар, 2015.
  13. Вујић Т., „ИД контролише централну Либију“, дневник Политика, новембар, 2015.
  14. Вучинић Драган, „Похлепа је узрок кризе у Сирији“, „Исламски теолог Шеих Хосеин у САНУ о исламу и будућности новца“, дневник Новости, 8. октобар 2015.
  15. Дел Вал Александар, Исламизам и Сједињене Државе Алијанса против Европе, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.
  16. Derans Žan Arno, Riko Simon, „Nova gvozdena zavesa u Evropi“, српско издање Le Monde diplomatiique, април 2016.
  17. Ђурковић Миша, „Тероризам, хибридни ратови и вредности односи Турске и Немачке након тзв. ‘Арапског пролећа’“, Политика националне безбедности, годишњак, бр. 1, 2016.
  18. Елзесер Јирген, Како је џихад стигао на Балкан, Свети ратници и тајне службе на Балкану, Јасен, Београд, 2005.
  19. Ендгал Вилијем, „Потоп прети Немачкој“, интервјуер Марко Прелевић, Недељник, јун 2012.
  20. Живић Дражен, „Избеглице у Европу доносе своју виталност“, дневник Данас, октобар, 2015.
  21. Zalewski Piotr, „How Turkeu went from ’Zero problems’ to ’Zero friends’“, Интернет адреса: http://foreignpolicy.com/2013/08/22/how-turkeu-went-from-zero-problems-to zerofriends/
  22. „ИД контролише централну Либију“, дневник Политика, Т. Вујуић, 18. новембар, 2015.
  23. Иконић Слободан, „Суноврат увезене демократије“, недељник НИН, 18. децембар 2014.
  24. Јакшић Бошко, „Калифат на Балкану“, дневник Политика, 13. јул 2015.
  25. Zalewski Piotr, „How Turkeu went from ’Zero problems’ to ’Zero friends’“, интернет адреса: http://foreignpolicy.com/2013/08/22/how-turkeu-went-from-zero-problems-to zerofriends/
  26. Јанковић Слободан, „Политика ЕУ према источном и јужном Медитерану“, Национални интерес, vol. 21, бр. 3, Београд, 2014.
  27. Јевтић Мирољуб, „Избегличка криза и религија“, интернет адреса: http://evroazijainfo.in.rs; http://borbazaveru, info. content/view/8302/33/. Приступљено јануара 2016.
  28. Јовановић Наташа, „Европа је устала против Бога“, поднаслов „Како је православна интелигенција одговорила на питање хришћанског поимања велике миграционе кризе?“, недељник Печат, бр. 417, 29. април 2016.
  29. Кампанини Масимо, Историја Средњег истока, 1798­2006., Клио, Београд, 2011.
  30. Кисинџер Хенри, Светски поредак, ЦИД, Подгорица, 2015.
  31. Кјелен Рудолф, Држава као животни облик. Модерна државна теорија, издање Ђ. Ђурђевића, Београд – Сарајево, 1923.
  32. Кнежевић Милош, Европа иза лимеса, Слободна књига, Београд, 2001.
  33. Кнежевић Милош, Евроскептицизам. Где је Европа? 111 евроскептичких фрагмената, Заслон, Шабац, 2008.
  34. Крамер Дејвид, „Асад и Исламска држава изазвали избегличку кризу“, дневник Данас, 24. септембар 2015.
  35. „Мађарска враћа Албанце у Србију“, дневник Политика, 5. фебраур 2015.
  36. Макиндер Халфорд, Демократски идеали и стварност. Студија политике обнове, Метафизика, Београд, 2009.
  37. Мрдаљ Младен, „Зашто су Србији потребне арапске избеглице“, дневник Политика, 17. септембар, 2015.
  38. „Нафта џихадиста за ЕУ и Турску“, дневник Политика, 27. септембар 2015.
  39. Nimmo Kurt, „Goldman-Sach Boss, Bilderberg Member Peter Sutherland: Europe Needs More Refugees From Africa, Syria“, Infowars, June 29, 2015.
  40. http://www.infowars.com/goldman-sachs-boss-bilderberg-member-perter-sutherland-europe-needs-more-refugees-from-africa-syria/
  41. Петровић Зоран Пироћанац, Усама бен Ладем и „Зелена коминтерна“ против јудео-хришћанске цивилизације, Евро, Београд, 2002.
  42. Петровић Иван, Утицај исламског екстремизма на Ал Каиду. Исламски екстремизам као идеолошка платформа, Службени гласник, Београд, 2015.
  43. Replacement Migration: Is It A Solution To Declining And AgeingPopulaton? United Nations Population Division, 17. March 2000. http://www.un.org/esa/population/ publications/migration/migration.ht Приступљено јануара
  44. Селенте Џералд, „Америка иде путем пропалих царевина“, антологија Геополитика постмодерног света, Геополитика, Београд, 2011.
  45. Симеуновић Драган, „Миграције и национални интерес Србије“, Национални интерес, бр. 3, 2015.
  46. Soros George, „Rebuilding the Asylum System“, Project Syn­dicate, septembar 26, 2015, Интернет адреса: http://www.project-syndicate.org/print/rebuilding-refugeeasylum-sistem-by-george-soros-2015-09
  47. „Стижу климатске избеглице“, „Досије“, дневник Политика, 4. јанауар 2016.
  48. Стојановић Никола, „Криза у медитеранском суседству: тест за миграциону политику Европске Уније, Међународна политика, vol. LXVII, бр. 4, Београд, 2015.
  49. Танасковић Дарко, Велики повратак Турске. Неоосманизам или Исламизам, Службени гласник, Београд, 2015.
  50. Todd Emmanuel, Poslije Imperije. Esej o razgradnji američkog sistema, BEMUST, Sarajevo, 2004.
  51. Трифковић Срђа, Сенка џихада. Ислам: догма, историја, амбиција, СКЗ, Београд, 2007.
  52. Фај Гијом, „Почиње освајање Европе“, наднаслов „Избегличка криза и почетак краја цивилизације“, недељник Печат, бр. 418, 29. април, 2016.
  53. Филимонова Ана, „Шта смерају албанске избеглице?“, дневник Новости, фебруар 2015.
  54. Фишер Јошка, „Повратак геополитике“, дневник Данас, З. новембар, 2015.
  55. Фрај Гијом, „Почиње освајање Европе“, недељник Печат, бр. 418, 29. Април, 2016.
  56. Friganović Mladen, Stanovništvo svijeta, Školska knjiga, Za­greb, 1978.
  57. Хайзенко Петер, „Western Union и спланированная логистика миграциоъих потоков“, http://www.anderwelonline.com.
  58. Хантингтон Семјуел, Сукоб  цивилизација и преобликовање светског поретка, Подгорица Романов, Бања Лука, 2000.
  59. Харстон Џулијан, „Како је НАТО уништио Либију“, дневник Политика, 15. новембар 2015.
  60. Hećimović Esad, Mudžahedini u BiH 1992-1999, Dan Graf SEEMO, Beograd, 2009.
  61. Хити Филип, Историја Арапа. Од најстаријих времена од данас, „Веселин Маслеша“, Сарајево, 1988.
  62. Хорват Срећко, Жижек Славој, Шта Европа жели? Лагуна, Београд, 2014.
  63. http://www.nspm.rs/viktor-orban-izbeglička-kriza-jezavjera-protiv-evrope-koju-finansira-soros-html
  64. http://www.nspm.rs/istrazivanj a-javnog-mnjenj a/istrzivan je-srbija-oktobar-2015.html
  65. http://www. europa. eu/en/pressreleases/2016/03/18-eu–turkey-statement/
  66. Ћирјаковић Зоран, Глобална Африка. Последице глобализацијских и модернизацијских процеса јужно од Сахаре, Архипелаг, Београд, 2013.
  67. Чосудовски Мишел, „Терористички напад у Бриселу Гладио Б“, интервју Биљана Ђоровић, месечник Геополитика, април 2016.
  68. Чупић Зоран, „Европска унија у транзицији“, зборник Криза Европске уније, Службени гласник, Београд, 2013.
  69. „Џихадисти згрћу милијарде“, поднаслов „Само од шверца нафте добијају два милиона евра дневно. Посебан порез на немуслимане“, дневник Новости, 11. децембар, 2015,
  70. Waterfield Bruno, „Secret EU plan to throw aut the thou­sands of migrants“, The Times 7. October 2015.
  71. Weiss Michael, Hassan Hassan, ISIS u srcu vojske terora, Buybook, Zagreb, 2015.
периодика Национални интерес 1/2016 УДК 325.2(4)“2014/2016“:314 103-146