Изабери језик:
Тема броја

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

МЕТАВЕРЗОВИ, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ИЗАЗОВИ ЗА ПСИХОЛОШКУ БЕЗБЕДНОСТ

Сажетак

Данашњи брзи развој четврте индустријске револуције и појава најновијих дигиталних технологија доводе до постепеног стварања фундаментално нове „друштвено-технолошке” стварности– метаверзума који ће прожимати све нивое друштва и људске егзистенције: друштвено-социјалне односе, економију, политичке процесе, утичући тако на психологију људске свести и перцепцију стварности. Постојање и пуно функционисање ове нове „Стварности 2.0” и њено приближавање физичком свету биће обезбеђено широким спектром нових технологија, међу којима су и „напредни” системи вештачке интелигенције (АИ), који ће бити у основи креирања саме архитектуре метаверзума и користити се за 3Д моделовање, креирање дигиталних објеката, пројектовање и проширивање виртуелних светова-кластера, анализу података итд. Истовремено, метаверзови који имплементирају технологије потпуног урањања у виртуелну стварност у стању су да ослободе потенцијал конфликта и створе широк спектар могућности за крајњи антисоцијални утицај на друштвене процесе, друштвене групе и појединце кроз специфичне облике злонамерне употребе АИ у циљу подривања психолошке стабилности (ПС). У чланку ће се размотрити специфичне технологије утицаја на свест корисника путем АИ. Посебна пажња ће бити посвећена томе како употреба АИ система у метаверзима може да произведе локалне и глобалне претње психолошкој стабилности, а самим тим и политичким, економским, војним институцијама. Рад је актуелан из разлога растуће популарности феномена метаверзума и раста броја корисника („мета-грађана”), повећаног улагања у ову област и развоја напредних технологија које чине искуство боравка у метаверзима имерзивнијим, што заузврат чини кориснике најрањивијим на психолошке утицаје АИ технологија. Данас се на нивоу држава, међународних институција и глобалних форума истиче важност регулисања нове реалности и стварања безбедног метаверзума, због чега је неопходно проучавање могућих негативних ефеката на свест путем АИ технологија и разматрање начина на који се супротставити овим претњама. Истовремено, приметан је недостатак истраживања у овој области, што негативно утиче на ниво стручних процена, ефикасност у одлучивању и ниво свести шире јавности о природи и величини новонастале претње. Рад има за циљ да употпуни ову празнину и допринесе широј дискусији о овом актуелном питању.

кључне речи:

Референце

  Ball, Matthew. 2022. The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything. Chicago, Illinois: Independent Publisher Corporatio.

  Bastian, Matthias. 2022. “Meta drops smartwatch project, but continues to work on a Metaverse wristband.” Mixed. https://mixed-news.com/en/meta-stops-smartwatch-project-continues-tinkering-with-metaverse-wristband/

  Bazarkina, Darya Yu., Evgeny N. Pashentsev. 2020. “Malicious use of artifcial intelligence.” Russia in Global Affairs 4: 154–177. doi: 10.31278/1810-6374-2020- 18-4-154-177.

  Bilal, Muhammad, Abdullah Gani, Muhammad Ikram Ullah Lali, Mohsen Marjani Nadia Malik. 2019. “Social Profiling: A Review, Taxonomy, and Challenges.” Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 22 (7): 433-450. doi: 10.1089/cyber.2018.0670.

  Burke, Lilah. 2020. “The Death and Life of an Admissions Algorithm”. Inside Higher Ed. https://www.insidehighered.com/admissions/article/2020/12/14/u-texas-will-stop-using-controversial-algorithm-evaluate-phd.

  Colajuta, Jim. 2022 All you need to know about metaverse: Complete survey on technologies, extended reality, artifcial intelligence, blockchain. Computer Vision and Future Mobile Networks. Vincenzo Nappi.

  Council of the European Union. 2022. “Metaverse – Virtual World, Real Challenges.” Analysis and research team. 9 march 2022. Council of the European Union. Last accessed 2 July 2023. https://www.consilium.europa.eu/media/54987/metaverse-paper-9-march-2022.pdf?__cf_chl_tk=ttiiW5j47yV.tklllmV2zlAtClwOUvPEti252zGYHc4-1688556156-0-gaNycGzNDHs

  Dastin, Jeffrey. 2018. “Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women.” Reuters. https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G

  Europol. 2022. “Policing in the metaverse: what law enforcement needs to know.” An observatory report from the Europol Innovation Lab. Publications Office of the European Union, Luxembourg. Last accessed 29 May 2023. https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/policing-in-metaverse-what-law-enforcement-needs-to-know.

  Guembe, Blessing, Ambrose Azeta, Sanjay Misra, Victor Chukwudi Osamor, Luis Fernandez-Sanz and Vera Pospelova. 2022. “The Emerging Threat of Ai-driven Cyber Attacks: A Review.” Applied Artificial Intelligence. An International Journal 36 (1): 1-34. doi: 10.1080/08839514.2022.2037254

  Holmes, Jack. 2023. “Are We Ready for AI to Raise the Dead?” Esquire. https://www.esquire.com/news-politics/a43774075/artificial-intelligence-digital-immortality/.

  Huq, Numaan, Roel Reyes, Philippe Lin, and Morton Swimmer. 2022. Metaverse or metaworse? Cybersecurity Threats Against the Internet of Experiences. Trend Micro Research.

  Huynh-The, Thien, Quoc-Viet Pham, Xuan-Qui Pham, Thanh Thi Nguyen, Zhu Han, and Dong-Seong Kim. 2023. “Artificial intelligence for the metaverse: A survey.” 117 (5): 105581. doi: 10.1016/j.engappai.2022.105581.

  Kaspar’yanc, D. 2022. Metavselennaya: vozmozhnosti i riski novoj real’nosti [Metaverse: Opportunities and risks of a new reality]. Nauchno-tekhnicheskij centr FGUP “GRCHC”. Last accessed 21 May 2023. https://rdc.grfc. ru/2022/02/metaverse/.

  Kim, Jooyoung. 2021. “Advertising in the Metaverse: Research Agenda.” Journal of Interactive Advertising 21 (3): 141-144. doi: 10.1080/15252019.2021.2001273.

  Narla, Akhila, Brett Kuprel, Kavita Sarin, Roberto Novoa, Justin Ko. 2018. “Automated Classification of Skin Lesions: From Pixels to Practice.” Journal of Investigative Dermatology 138 (10): 2108-2110. doi: 10.1016/j.jid.2018.06.175.

  Nichols Michelle. UN Security Council meets for the first time on AI risks. Reuters. Last accessed 15 September 2023. https://www.reuters.com/technology/un-security-council-meets-first-time-ai-risks-2023-07-18/

  Porter, Jon. 2020. “UK ditches exam results generated by biased algorithm after student protests.” The Verge. https://www.theverge.com/2020/8/17/21372045/uk-a-level-results-algorithm-biased-coronavirus-covid-19-pandemic-university-applications

  Rijmenam, Mar Van. 2022. Step into the Metaverse: How the immersive internet will unlock a trillion-dollar social economy. Hoboken, New Jersey: Wiley.

  Pashentsev, Evgeny. 2016. “Prognostic Weapons and the Struggle with Terrorism.” Counter-Terrorism, 2, 9–13.

  Pashentsev, Evgeny. 2017. “Strategic Communication and Prognostic Weapons”. International scientific and practical conference “Transformation of International Relations in the XXI Century: Challenges and Prospects”. Moscow, April 26, 2016. P.255-262.

  Pashentsev, Evgeny (ed.). 2023. The Palgrave Handbook of Malicious Use of AI and Psychological Security. Palgrave Macmillan, Cham. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-22552-9

  Sebekin, Sergey A., Andrei Kalegin. 2023. “Malicious Use of Artificial Intelligence in the Metaverse: Possible Threats and Countermeasures.” In The Palgrave Handbook of Malicious Use of AI and Psychological Security, ed. Evgeny Pashentsev, 583-606. Cham: Palgrave Macmillan.

  Sharma, Pranjal. 2023. “Neuro feedback devices that read your mind are here.” Business Standart. https://www.business-standard.com/opinion/columns/neuro-feedback-devices-that-read-your-mind-are-here-123061100521_1.html

  Tangermann, Victor. 2022. “Elon Musk Says the Metaverse Sucks and Neuralink Will Be Better “Sure you can put a TV on your nose. I’m not sure that makes you ‘in the metaverse.”“ Futurism. https://futurism.com/elon-musk-metaverse-sucks-neuralink-better

  Tilley, Aaron. 2017. “Grand Theft Auto V: The Rise And Fall Of The DIY Self-Driving Car Lab.” Forbes. https://www.forbes.com/sites/aarontilley/2017/10/04/grand-theft-auto-v-the-rise-and-fall-of-the-diy-self-driving-car-lab/?sh=27bc2ce67d7a.

  World Economic Forum. 2023. “Defining and Building the Metaverse.” Last accessed 5 July 2023. https://initiatives.weforum.org/defining-and-building-the-metaverse/home.

  XRToday. 2023. “Artifcial intelligence in the Metaverse: Bridging the virtual and real.” May 12, 2023. Last accessed 5 June 2023. https://www.xrtoday.com/virtual-reality/artificial-intelligence-in-the-metaverse-bridging-the-virtual-and-real/.

  Zouave, Erik, Marc Bruce, Kajsa Colde, Margarita Jaitner, Ioana Rodhe, Tommy Gustafsson. 2020. “Artificially intelligent cyberattacks”. Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Last accessed 12 June 2023. https://www.statsvet.uu.se/digitalAssets/769/c_769530-l_3-k_rapport-foi-vt20.pdf.

   

периодика Политика националне безбедности 2/2023 2/2023 UDC: 004.8 33-57