Tema broja

PRIKAZ

MESTO ZA MENE – DECA NA HRANITELJSTVU U SRBIJI

Sažetak

Prikaz knjige: Aleksandar Jugović, Ljubomir Pejaković, Ivana Stevanović, MESTO ZA MENE – Deca na hraniteljstvu u Srbiji, Centar za prava deteta i Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd, 2014.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 2/2014 УДК 364.4-058.862(497.11)(049.3) 137-142
ç