Izaberi jezik:
Tema broja

PROMENE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE – NUŽNOST ILI IZBOR

Menadžment u socijalnom radu

Sažetak

Prikaz knjige:
Miroslav Brkić Menadžment u socijalnom radu. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka 2021. 210 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2022 1/2022 УДК 005:364-21(075.8)(049.3) 117-119
ç