Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

„МЕКА“ МОЋ ВЛАДАРА НОВОГ ДОБА

Сажетак

Циљ рада је показати прикривен заокрет од демократије ка корпоративној власти као процеса стварања новог света, обликованог од стране владајуће класе чија финанцијска и политичка моћ користи све најважније комуникацијске институције модерног друштва. Та нова елита протеже своју друштвену моћ деловањем на транснационалном нивоу и не изражава интересе поједине националне државе. Они шире своју меку моћ кроз међународне економске институције (СТО) политичку/војну (НАТО) или културолошким или идеолошким достигнућима (ЕУ, либерализам) користећи разне облике индиректне или директне облике контроле како би успоставили неолибералну агенду диљем целог света  и проузрокујући систематске промене. Иако постоје снажни отпори тим трендовима, садашњи процеси ће бити само одгођени, али не и заустављени јер они само представљају логичну последицу саме динамике система. Владајуће елите користе високе вредности пропаганде и меке моћи у својој намери да „убеде“ појединце и земље у њиховој имплементацији. У раду је кориштен приступ истраживања основног значења Новог доба и владавине владајуће класе и утицаја њене меке моћи у њиховој међусобној корелацији. Закључак рада је да нова владајућа класа остварује свој циљ стварајући једну светску владу коришћењем своје меке моћи. Током времена ће националне државе постојати, али са умањеном суверености. Њихова моћ се преноси на нову транснационалну владајућу класу која на глобалном нивоу делује на дуалним основама „управљања кризом“ и глобалним планирањем са циљем  успоставе међународне „технократске диктатуре“ у постиндустријском, информацијском друштву.

кључне речи:

Референце

  1. Arendt, Hannah, Totalitarizam, Politička kultura, Zagreb, 1996.
  2. Bernays, Edward, Propaganda, Horace Liveright, New York, 1928.
  3. Brzezinski, Zbigniew, Velika šahovska ploča, HUMS, Ireland, Varaždin, 1999.
  4. Brzezinski, Zbigniew, Between Two Ages : America’s Role in the Technetronic Era, Viking Press, 1970.
  5. Chang Mathias, Brainwashed for War Programmed to Kill, Malasyia, Thinker’s Library, 2005.
  6. Chossudovsky, Michel, Globalizacija bijede i Novi svjetski poredak, Prometej, Zagreb, 2008.
  7. Einstein, Albert, Freud Sigmund, „Why war?“ u Standard Edition of the Complete Psihological Work of Sigmund Freud, Hogarth Press, London, 1964, 199-215.
  8. Fukujama, Fransis, Povjerenje, Izvor, Zagreb, 2000.
  9. Fukuyama, Francis, „The Future of History, Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class?“, Foreign Affairs, January/February, 2012, 53-61.
  10. Grupp, Jeffrey, Korporatizam, Tajna vlada novog svetskog poretka¸ TELEdisk, Zagreb, 2011.
  11. Horowith, Leonard, Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare, Sand Point, Idaho, Tetrahedron Publishing Group, 2001.
  12. Kant, Imanuel, Um i sloboda – spisi iz filozofije istorije, prava i države, Časopis Ideje, Beograd, 1974.
  13. Mosca, Gaetano, Teorica dei governi e governo parlamentare, Palermo, Loescher, 1884.
  14. Naj, Džozef, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 2006.
  15. Nye, Joseph, „Soft Power“, Foreign Policy, No. 80, Autumn, 1990, 153-171.
  16. Mosca, Gaetano, Le costituzioni moderne, Andrea Amenta Editore, Palermo, 1887.
  17. Peccei, Aurelio, The Chasm Ahead, Macmillan, New York,1969
  18. Quingley, Caroll, Tragedy and hope, The Macmillan Company, New York,
  19. Sheldon Rampton, and John Stauber, Trust Us, We’re Experts: How Industry Manipulates Scinece and Gembles with Your Future, Putnam, New York,
  20. Štraus, Leo, „O javnom dobru“, Delo, Ljubljana, br. 2, 1983.
  21. Taylor Kathleen, Brainwashing: The Science of Thought Control, Oxford University Press, Oxford, 2004
  22. Volcan, Vamik, The Need to Have Enemies and Allies, Northvale, Jason Aronson, New York,

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 321.7:339.97 111-133