Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

MEĐUNARODNO PORESKO PRAVO I MEĐUNARODNA POLITIKA

Sažetak

Prikaz knjige: Snežana R. Stojanović,
Međunarodno poresko pravo,
Fakultet za poslovno
industrijski menadžment
Univerziteta Union – Nikola
Tesla, Beograd, 2016, 169 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2018 УДК 336.227(075.8)(049.3) 333-338
ç