Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

МЕЂУНАРОДНИ ИНЦИДЕНТИ – ПОЈАМ И ВРСТЕ

Сажетак

Рад се бави сложеним проблемом међународних инцидената, који има и теоријски и практични значај. У уводном делу обрађен је појам међународног инцидента, који је дефинисан као неки непријатан случај, мали сукоб и слично, који угрожава или квари односе у међународној заједници, а посебно између држава или изазива друге више или мање изражене штетне последице. Затим је указано на одређене сличности и разлике између међународних инцидената, спорова, криза и конфликата. Други део рада садржи класификацију међународних инцидената према разлозима због којих настају. Ту је указано да инциденти могу настати као последица одлука влада појединих држава, деловања државних органа независно од воље владе, акција независних појединаца, несрећних случајева, природних догађаја, али и из разних других разлога, па чак и услед поступака животиња. Следећи део рада бави се врстама инцидената према њиховој природи при чему су посебно обрађени војни инциденти, гранични инциденти, атентати и дипломатски инциденти, зато што они најчешће избијају између држава и што њихове последице могу бити врло тешке. Коначно, последњи део рада бави се врстама инцидената према њиховим последицама. Ту су дати анализа и примери инцидената који су се претворили у спорове, инцидената који су прерасли у кризе и, на крају, инцидената који су се изродили у конфликте, било да је неко искористио одређене догађаје или чак сам створио инциденте да би могао да их искористи за своје циљеве, па и започињање оружаног сукоба. Рад садржи заиста велики број примера из праксе, од којих су неки заборављени, а други се тичу најновијих збивања.

кључне речи:

Референце

  • Baumann, Carol Elder. 1973. The Diplomatic Kidnappings: A Revolutionary Tactic of Urban Terrorism. Leiden: Martinus Nijhoff.
  • Зорић, Миланко. 2010. „Међународне кризе“. Војно делo, 4, 292-333.
  • Ильин, Ю. Д. 2008. Международное публичное право. Москва: Норма.
  • Işyar, Ömer Göksel. 2008. „Definition and Management of International Crises”. Perceptions, Winter, 1-10.
  • Klein, C. 2013. „The Pastry War, 175 Years Ago“, History, Nov. 27, 2013, www.history.com/news/the-pastry-war-175-years-ago
  • Кривокапић, Борис. 2017. Међународно јавно право. Београд: Институт за упоредно право.
  • Кривокапић, Борис. 2017. Мир и рат у међународним односима и праву. Београд: Институт за упоредно право.
  • Кривокапић, Борис. 2018. „Примена силе против појединаца, везано за међународне односе у миру“. У: Употреба силе у међународним односима, Жаклина Новичић (ур.). Београд, 201-228.
  • Krivokapić, Boris. 2019. „The NATO Bombing of Yugoslavia (1999) 20 Years Later – Problems of Legality, Legitimacy and Consequences”. David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications, Nebojša Vuković (ed.). Belgrade, 19-56.
  • Лебедева, М.М. 1999. Политическое урегулирование конфликтов. Москва: Аспект Пресс.
  • Merrills, J. G. 2005. International Dispute Settlement. NYC: Cambridge University Press.
  • Митић, Миодраг. 2002. Поете у фраку. Београд: Филип Вишњић.
  • Новаковић, Милета. 1938. Oснови међународног јавног права, II. Београд: Привредник.
  • Петровић, Славољуб Ђера. 2001. Дипломатски практикум. Београд: ДТА.
  • Robertson, William Spence. 1944. „French Intervention in Mexico in 1838”, Hispanic American History Review, no. 2, 222-252.
  • Hamilton P., Requena H.C., van Scheltinga L. and Shifman B. (eds.). 1999. The Parmanent Court of Arbitration: International Arbitration and Dispute Resolution. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  • Houben, Marc. 2005. International Crisis Management: The Approach of European States. London: Routledge.
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 327.5 241-275