Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА, ГЛОБАЛИЗАМ, ЖИВОТНА СРЕДИНА

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗЕМЉАМА МАГРЕБА

Сажетак

Већина земаља Магреба, односно Уније арапских земаља Магреба (УМА) суочава се са сличним еколошким проблемима, као што су пораст температуре и ширење пустиња (Мауританија, Либија, Алжир), оскудица питке воде, салинизација (Алжир, Либија, Тунис, и Мароко), пораст нивоа мора (Либија, Мароко, Тунис), смањење биодиверзитета, неконтролисана сеча шума, итд. Предмет рада односи се на унапређење сарадње и примену међународних споразума, програма и пројеката Уједињених нација и других међународних организација ради заштите животне средине у земљама Магреба. Осим тога, многи еколошки проблеми као што су оскудица пијаће воде, дуги сушни периоди, екстремне непогоде и друго, представљају озбиљну претњу за националну безбедност сваке државе. Циљ рада је да објасни како су неке земље Магреба, на пример Краљевина Мароко, примениле неке међународне споразуме и пројекте ради заштите животне средине и тако избегле многа превирања током и после тзв. арапског пролећа. Краљевина Мароко је у својој Националној стратегији о одрживом развоју и еколошкој политици применила многе међународне споразуме као што су Париски споразум из 2015, Агенда 21, Агенда 2030, као и принципе и циљеве одрживог развоја. Такође, у раду указујемо на значајну улогу Европске уније и других регионалних организација као што су Организација Афричке уније (АУ), Институт за Блиски исток и Магреб центар и друге за унапређење еколошке безбедности неких земаља Магреба.

кључне речи:

Референце

  • Арежина Вера, „Еколошке миграције”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2006, год. 18 (5), вол. 12, стр. 961-976.
  • Арежина Вера, „Проблеми мерења еколошке безбедности”, МСТ Гајић, Београд, 2010, стр. 249-252.
  • Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 102/2007.
  • Марковић Данило Ж., Савремена екологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, стр. 170.
  • Надић Дарко, „Климатске промене и политика Сједињених Америчких Држава”, Климатске промене – Правни и економски изазови, (Стеван Лилић, ур.), Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2011, стр. 111-112.
  • Остојић Гаврило Д., „Климатске промене и национална безбедност”, Војно дело, Београд, 2016, вол. 68, бр. 7, стр. 45-67.
  • Петровић Александар, Осунчавање и клима – Милутин Миланковић и математичка теорија промена климе, Савезни хидрометеоролошки завод, Српско друштво за историју науке, Београд, 2002, стр. 5-15.
  • Тодић Драгољуб, „Глобална политика у области климатских промена и политика држава највећих емитера гасова са ефектом стаклене баште”, Међународна политика, вол. 1150, бр. 2, 2013, стр. 80–91.
  • African Union, Agenda 2063: The Africa we want, Addis Ababa, Ethiopia, 2015, p. 4.
  • African Union, The African Union and European Commissions Launch the Call for Proposals for the Global Monitoring for Environment and Security in Africa (GMES&Africa), May 23, 2017, Internet, https://www.au.int/web/en/pressreleases/20170523/african-union-and-european-commissions-launch-call-proposals-global, 12/05/2018.
  • Еuropean Environmental Agency – EEA, Horizon 2020 Mediterranean report, EEA-UNEP/MAP joint report, EEA Technical report No. 6, Luxembourg, 2014, p. 12.
  • Garcia N., Abdul Malak D., at al., „The status and distribution of freshwater fish“, in: The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in Northern Africa, (eds. N. Garcia, A.Cuttelod, D. Abdul Malak), IUCN, Malaga, Spain, 2010, p. 13-20.
  • Gijsbers Peter J.A., Loucks Daniel Peter, „Libya`s choices: Desalinitation or the Great Man-made River Project”, Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere, Vol. 24, Issue 4, 1999, p. 385-389.
  • Guillaume Benoit, Aline Comeau, „A Sustainable Future for the Mediterranean: Тhe Blue Plan`s Environment and Development Outlook”, Earthscan, London, 2005, p. 29-49.
  • International Union for Conservation of Nature – IUCN, North Africa Programme 2017-2020, 2017, р. 13-15.
  • Kingdom of Morocco, National Plan against Global Warming – 2009, Internet, http://www.onhym.com/pdf/Publications/Plan%20of%20Morocco%20Against%20Global%20Warm.pdf, 12/04/2018, p. 8-9.
  • Kingdom of Morocco, Moroccan Climate Change Policy – 2014, Internet, https://www.4c.ma/medias/MCCP%20-%20Moroccan%20Climate%20Change%20Policy.pdf, 15/04/2018, p. 24-33.
  • Klawitter Jens, Parthermore Christine, at al. „Implications of Climate Change on Energy and Security in the MENA Region”, Middle East Institute, Apr 5, 2012.
  • Mann Michael, Kump Lee R., Dire Predictions: Understanding Climate Change, DK, 2 edition, 2015, p. 78-85, 108-111.
  • Mengel Matthias, Leverman Anders, at al. „Future sea level rise constrained by observations and long-term commitment”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA – PNAS, 113, 2016, p. 2597-2602.
  • Rogelj Joeri, „Geosciences after Paris”, Nature Geoscience 9, 2016, p. 187-189.
  • Royame du Maroc, Strategie Nationale de Developpment Durable (SNDD) 2030, Octobre 2017.
  • Tabet-Aoui Маhi, „Environment and Sustainable Develpment in the Maghreb”, Middle East Institute, Jun 1, 2011.
  • United Nations, Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particulary in Africa, Treaty Series,  1954, p. 3; depositary notification C.N.176.1995.TREATIES-6 of 27 July 1995.
  • United Nations, Convention to Combat Desertification – The future strategic framework of the Convention, ICCD/COP(13)/CST/L.18, Ordos, China, 14 September 2017, 3-5.
  • UN – Sustainable Development, PROSOL – Solar Programme, Internet, https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=99&nr=39&menu=1449, 15/06/2018.
  • United Nations Climate Change – UNCC, The Paris Agreement, Internet, https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement, 22/05/2016.
  • UNEP, Africa water Atlas, Division of Early Warning and Assessment (DEWA), Nairobi, Kenya, 2010, р. 258-259, 188-199.
  • UNEP, Global Biodiversity Outlook 4 (2011-2020), Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada, 2014, р. 14-18.
  • UNEP, Fifth Edition of the Global Biodiversity Outlook: Considerations for its Preparation, Convention on Biological Diversity, CBD/SBSTTA/21/6, Montreal, Canada, 11-14 Decembar 2017, р. 1-3.
  • UNEP, Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025, Mediterranean Action Plan (MAP), Athens, Greece, 2016, p. 16-19.
  • UNEP, Sustainable Consumption and Production in Africa 2002-2012, DRC/1617/NA, Nairobi, Kenya, 2012, p. 8-11.
  • Weart Spencer R., „The Evolution of International Cooperation in Climate Science”, Journal of International Organizations Studies, Vol. 3, No. 1, 2012, p. 42-43.

   

периодика Политичка ревија 3/2018 3/2018 УДК 341.1:502(61) 87-103