Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ

МЕДИЈИ, ДЕМОКРАТИЈА И ИЗБОРИ

Сажетак

Медији чине значајан део демократског поретка. Ово веома моћно средство информисања грађана може имати важну улогу у развоју демократије, али уједно оно може представљати и њен велики камен спотицања у случају њихове злоупотребе. Овај рад има за циљ да покаже значај који медији имају за развој де­мократке, као и њихову улога у изборном процесу У том смислу рад је подељен на два дела. У првом делу аутор анализира проблем медија између демократи је и “производње пристанка”, док у другом разматра њихову улогу у изборном процесу.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bricmont Jean, ,,The responsibility of the intellectual’’, The Cambridge Companion to Chomsky, (edited by James McGilvray), Cambridge Uni­versity Press, 2007.
  2. Гоати Владимир, Политичке партије и избори у демократском поретку, Центар за слободне изборе и демократију, Београд, 2001.
  3. Гоати Владимир, Политичке партије и партијски системи, Центар за мониторинг ЦЕМИ, Подгорица, 2007.
  4. Душан Достанић, „Модерна држава пред изазовима комунитари­зма’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2012.
  5. Ђурић Живојин, Суботић Драган, Медији, јавно мнење и политика, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Бе­оград, 1993.
  7. Edgley Alison, The Social and Political Thought of Noam Chomsky, Ro­utledge, London and New York, 2000.
  8. Esipisu Manoah and Khaguli E. Isaac, Eyes of Democracy The Media and Elections, Commonwealth Secretariat, 2009.
  9. Lehrer Eli, ,,Chomski and the Media: a Kept Press and a Manipulated People’’, The Anti-Chomsky Reader, editors Peter Collier and David Ho­rowitz, Encounter Books, San Francisco, 2004.
  10. Mughan Anthony, Gunther Richard, ,,The Media in Democratic and Non­democratic Regimes: A Multilevel Perspective’’, Democracy and the Media, Cambridge University Press, 2000.
  11. Милошевић Биљана, ,,Савремени штампани БИХ медији о Русији’’, Русија и Балкан – питање безбедности и сарадње (приредио: Зоран Милошевић), Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  12. Мировић Александра, Матић Петар, ,,Политичко (анти)рекламирање и изборном процесу 2012. у Србији – Начин вођења изборне кампање као одраз политичке културе’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012.
  13. „Медији у предизборној кампањи’’, Радио-телевизија Србије, април 2012. године, доступно на: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1087168/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0 %BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B8.html
  14. Стојадиновић Миша, „Значај медија за развој културе мира’’, Медији и култура мира на Балкану (приредили: Бранислав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић), Филозофски факултет универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010.
  15. Стојадиновић Миша, „Политичке партије, политички идентитет и управљање државом’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2012.
  16. Стојадиновић Миша, Тодоровић Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2012.
  17. Францисти Саша, „Негативна кампања – мања подршка СНС-у и ДС-у’’, Печат, април 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/04/29-april-negativna-kampanja-manja-podrska-sns-u-i-ds-u/
  18. Herman Edward, Chomsky Noam, Manufacturing Consent, Pantheon Books, New York, 2002.
  19. Херман Едвард, Мекчесни Роберт, Глобални медији нови мисионари глобалног капитализма, Клио, Београд, 2004.
  20. Chomsky Noam, ,,What Makes Mainstream Media Mainstream“, You are being lied to The Disinformation Guide to Media Distortion, Histori­cal Whitewashes and Cultural Myths, The Disinformation Company Ltd., 2001.
  21. Чомски Ноам, Хегемонија или опстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  22. Чомски Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка, Чигоја, 1999.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 321.7+324]:316.774 65-84