Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА

ЛИСАБОНСКИ КОРАК У ПРАВЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ EНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Предмет овог рада представља анализа еволуције енергетске политике Европске уније као једне од најмлађих европских јавних политика. Енергетска политика се проучава применом компаративне методе. При томе, треба имати у виду да област енергије спада у ред осетљивих политичких области. Важност теме енергетске политике уско је повезана са еколошком политиком будући да су ове две политике толико повезане да се може рећи да представљају две стране истог новчића. Еколошка политика Европске уније је већ неколико деценија комунитаризована док је енергетска политика тек Лисабонским уговором направила први корак у том смеру. Међутим, државе чланице ЕУ и даље инсистирају да сачувају контролу над облашћу енергије. Циљ рада јесте да укаже на комплексност процеса трансфера енергије на комунитарни ниво али и на тешкоће са којима се суочавају како државе чланице, тако и Европска унија током процеса имплементације енергетских прописа.

кључне речи:

Референце

  1. Coen, David, Thatcher, Mark, Utilities Reform in Europe, Nova Science Publishers, New York, 2001.
  2. Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament – An energy policy for Europe {SEC(2007) 12} /* COM/2007/0001 final */, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0001. приступљено 15. 11. 2016.
  3. Communication from the Commission, Energy for the future: renewable sources of energy -White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM(97)599 final http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf приступљено 15. 11. 2016.
  4. Daintith, Terence, Hancher, Leigh, Energy Strategy in Europe: The Legal Framework, Walter de Gruyter, 1986.
  5. Dreyer, Iana, Stang, Gerald, „Energy moves and power shifts EU foreign policy and global energy security“, ISS Report, 18, EU Institute for Security Studies, 2014.
  6. European Union – Consolidated Treaties and Charter of fundamental rights, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2010. http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_en.pdf. приступљено 15. 11. 2016.
  7. Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply/COM/2000/0769final http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52000DC0769 приступљено 15. 11. 2016.
  8. Helm, Dieter, European Energy Policy – Securing supplies and meeting the chalenge of climate change, paper for the UK Presidency of the EU, 2005, http://www.offnews.info/downloads/european_energy.pdf приступљено 15. 11. 2016.
  9. http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/biofuels-debate-continues-despite-eu-agreement-302834, приступљено 15. 11. 2016.
  10. Huseynli, Seymur, „Energy Policy of the European Union and Importance of the Energy Resources of Azerbaijan: Neo-functionalist and Liberal Intergovernmentalist Approach“, International Affairs and Global Strategy (Online), 8, 2013.
  11. McGowan, Francis, European Energy Policies in a Changing Environment, Physica-Verlag Heidelberg, 1996.
  12. Sorrell, Steven, Sijm, Jos, „Carbon Trading in the Policy Mix“, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 3, Oxford University Press, 2003.
  13. Аndoura, Sami, Hancher, Leigh, Woude, Marc Van der, Towards a European Energy Community A Policy Proposal, Studies and reserch, Notre Europe, 2010.

   

периодика Политичка ревија 4/2016 УДК 620.9(4-672EU) 57-73