Izaberi jezik:
Tema broja

PROGRAMI I USLUGE ZAŠTITE I PODRŠKE DECI U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

LICENCIRANJE ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE

Sažetak

Poslednjih godina Srbiju karakteriše proces intenzivne reforme sistema socijalne zaštite. Reformu prati donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti i velikog broja podzakonskih akata koji omogućavaju potpuniju primenu Zakona i daju puniji pravni osnov za reformske procese. U ovom radu sažeto su prikazane odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti koje se tiču usluga socijalne zaštite i licenciranja organizacija socijalne zaštite kao i odredbe Pravilnika o licenciranju organizacija socijalne zaštite, kao osnova za uspostavljanje sistema licenciranja. U prikazu zakonskih odredbi i odredbi Pravilnika izabrane su samo one odredbe koje bliže uređuju ovu oblast, definišu pojmove, uslove i procedure. Autor ukazuje na značaj procesa licenciranja, prikazuje postupak za dobijanje licence za pružanje usluga socijalne zaštite, kao i uslo­ve za suspenziju, oduzimanje i obnavljanje licence. Ideja autora je da odgovori na pitanja: šta je licenciranje, ko licencira organizacije socijalne zaštita za pružanje usluga socijalne zaštite i po kojim uslovima, da približi i pojednostavi odredbe Zakona i Pravilnika sadašnjim i potencijalnim pružaocima usluga u oblasti socijalne zaštite.

Ključne reči:

Reference

  1. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  2. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013.
  3. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, Службени гла­сник рс, бр. 42/2О13.
  4. Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Развој локалнихуслуга социјалне зашти­те, Програм Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007.
  5. Мирослав Бркић, „Стандарди услуга у социјалној заштити“, Социјална мисао Часопис за теорију и критику социјалних идеја и пракси, Београд, 2008, 57(1).
  6. Анализа садржаја документације Одељења за инспекцијски надзор Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
  7. Званична интернет презентација Министарства рада, запошљавања и социјалне политике www.minrrzs.gov.rs

   

PERIODIKA Socijalna politika 3/2013 УДК 364-3(497.11):347.77 73-84
ç