Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

LIBERALNI NACIONALIZAM: U POTRAZI ZA IZGUBLJENIM IDENTITETOM

Sažetak

Autori se rukovode sa tri metode u izradi ovog ra­da. U prvom delu primenjuju se dijalektički metod u analizi istorijskog razvoja ideja nacije i naciona­lizma i komparativni metod u pristupu teorijama nacionalizma. Drugi i treći deo rada obuhvataju presek komparacije i analize sadržaja najznačajnijih istraživačkih poduhvata iz oblasti teorije liberalnog nacionalizma. Autori pokušavaju da obrazlože diskurs liberalnog nacionalizma kao jedan od najrelevantnijih odgovora na krizu neoliberalnog koncepta. Aktuelnost ove te­me odnosi se na pokušaj ove struje mišljenja da po­miri doskora suprotstavljene ideje liberalizma i nacionalizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Kimlycka, Will, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, Oxford University Press, 2001.
  2. Мировић, Александра, Теоријска позиција Јиргена Хабермаса у процесу редефинисања и кориговања доминантног неолибералног модела демократије, Политичка ревија 01/2009, Институт за политичке студије
  3. Gellner, Ernest, Nationalism, Theory and Society, Vol.10, No. 6
  4. Habermas, Jurgen, Struggles for Recognition in the Democratic Constitu­tional State, стр. 106-148, у Multiculuralism,. Gutmann, Amy, Prin­ceton University Press, 1994.
  5. King, James, C., Nationalism, The American Journal of Sociology, Vol. 39. No. 3.
  6. Huntington, Samuel, Dead Souls-The Denationalization of American Eli­te, National Interest, Spring 2004, 2004.
  7. Радушки, Нада, Мултикултурализам и националне мањине у Војводини, Српска политичка мисао 4-2009, Институт за политичке студије
  8. Бодрожић, Ђуро, Порекло и етос српског национализма, Српска по­литичка мисао 4-2009, Институт за политичке студије
  9. Jamie Mayerfield, The Myth of Benign Group Identity: A Critique of Libe­ral Nationalism, Polity, Vol. 30, Palgraeve Macmillan Journals
  10. Тамир, Јаел, Либерални национализам, Филип Вишњић, Београд 2002.
  11. Miller, David, On nationality, Oxford University Press, 2003.
  12. Wirth, Louis, Types of Nationalism, The American Journal of Sociology, Vol. 41, No. 6.
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 323.1:329.12 187-200
ç