Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE I PRAVNE ISTORIJE

LEGITIMITET DRŽAVNE VLASTI KOD TOMASA HOBSA

Sažetak

Smisao i cilj rada je osvetljavanje karaktera i izvorišta specifičnog koncepta legitimnosti suverene državne vlasti u filozofsko–političkoj misli Tomasa Hobsa. Naime, kao principijelni legitimista i zagovornik vladarskog apsolutizma, Hobs u fokus svojih razmatranja u značajnoj meri uključuje i eksplanaciju porekla i opsega vladarskih ovlaštenja u odnosu na podanike, pa se kao osnovna preokupacija rada nameće potreba prodiranja u srž autorovog doživljaja sveta i čoveka, te njegovih opservacija osnovnih društveno – političkih organizacionih formi, kako bi se na bazi tih saznanja kreirala platforma za vrednovanje Hobsovih zaključaka o opravdanosti snažne državne vlasti. U prvom delu ovog prikaza težište će biti stavljeno na pretresanje Hobsove interpretacije prirode i ponašanja čoveka kao pojedinca i kao pripadnika određene društvene zajednice, da bi sa te antropološke problematike napravili prelaz ka razmatranju mehanizama u kojima Hobs prepoznaje osnove konstituisanja organizovane društvene zajednice i snabdevanja nosioca vlasti suverenim vladarskim ovlaštenjima. Poseban će osvrt biti učinjen u odnosu na Hobsovo pretresanje problema moralnosti kao jednog od faktora kojim se profiliše pitanje legitimiteta državne vlasti, te koje se kao lajt motiv proteže kroz značajan deo Hobsove doktrine.

Ključne reči:

Reference

  1. Библија, Британско и инострано библијско друштво, Београд, 1987,
  2. Захаријевић, Адриана, „Хобс о природном стању и вештачком човеку“, у зборнику: Томас Хобс – Утемељење модерне филозофије политике (приредили Владимир Милисављевић, Иван Младеновић), Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2012, стр. 29 -75.
  3. Крстић, Предраг, „Хобзова политичка чудовишта”, у зборнику: Томас Хобс – Утемељење модерне филозофије политике,(приредили Владимир Милисављевић, Иван Младеновић), Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2012, стр. 155 – 175.
  4. Лок, Џон, Две расправе о влади, Утопија, Београд, 2002.
  5. Русо, Жан – Жак, Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд, 2011.
  6. Степанов, Радивој, Вукадиновић Гордана, Модерност права, Футура, Нови Сад, 2003.
  7. Сладечек, Михал, Републиканство, апсолутизам и либерализам, Хобс и Кант о стању рата и мира, доступно на: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-5738/2011/0353-57381103011S.pdf, 18/02/2017
  8. Фасо, Гвидо, Историја филозофије права, ЦИД, Подгорица, 2007.
  9. Хобс, Томас, Левијатан, или материја, облик и власт државе црквене и грађанске, Култура, Београд, 1961.
  10. Хобс, Томас, Човек и грађанин, Хедоне, Београд, 2006.

   

PERIODIKA Politička revija 2/2017 УДК 321.01 Hobbes T. 177-191
ç