Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

KULTURNI ODNOSI SR NEMAČKE I SRBIJE – ciljevi, pravci i nosioci aktivnosti

Sažetak

U radu se sa raznih aspekata analiziraju osnovne karakteristike i pravci delovanja spoljne kulturne politike SR Nemačke prema Srbiji, te mesto, uloga i značaj koji pojedine kulturne institucije, javnog i ‘’nejavnog’’ sektora imaju u ostvarivanju ciljeva ove politike u cilju izagradnje, unapređenja i poboljšanja međusobnih kulturnih, pa time i političkih i ekonomskih odnosa i saradnje Srbije i Nemačke. U ovom radu biće govora o pojmu, elementima, pravcima delovanja i karakteristikama spoljne kulturne politike i organizacijama koje učestvuju u njenom sprovođenju. Posebno je analizirana uloga pojedinih nosilaca nemačke kulture u inostranstvu, kao posredničke institucije Saveznog ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke koje je zaduženo za osmišljavanje i sprovođenje spoljne politike.

Ključne reči:

Reference

  1. Bound, K., Briggs, R., Holden, J., Jones, S., Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007.
  2. Cummings Jr, M. C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Центар за уметност и културу, 2008.
  3. Драгићевић Шешић, М., Стојковић, Б., Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Clio, Београд, 2003.
  4. Гавранов, В., Стојковић, М., Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  5. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  6. Јовашевић, А., Улога Гете института у остваривању спољне културне политике Немачке према Србији, Београд, 2010.
  7. Културни и информативни центар СР Немачке, КИЦ Београд, Бео­град, 1983.
  8. Maass, K. Ј., Ziele und Instrumente der Auswaertigen Kulturpolitik, No­mos, Baden-Baden, 2009.
  9. Menschen bewegen Kultur und Bildung in der deutschen Aussenpolitik, Savezno ministarstvo spoljnih poslova, Berlin, ? БГ 2006.
  10. Nye Jr, S., „Soft power“, Foreign policy, 1990.
  11. Основни закон Савезне Републике Немачке, ГТЗ, Београд 2003.
  12. Павлица, Б., Привредни и политички односи Србије са Немачком, 1882-2005, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008.
PERIODIKA Politička revija 4/2010 УДК: 351.85:327(430:497.11) 249-268
ç