Izaberi jezik:
Tema broja

IZ TRADICIJE, ISTORIJE, KULTURE

KULTURNE VEZE NEMAČKE I SRBIJE IZ UGLA EVROPSKIH INTEGRACIJA

Sažetak

Predmet ovog rada je predstavljanje spoljne kulturne politike SR Nemačke i organizacija koje su njeni nosioci prema Srbiji kroz analizu karakteristika njene kulturne politike prema različitim državama, a posebno mesta, uloge i značaja koje pojedine institucije, kao glavni poslenici nemačke kulture, imaju u ostvarivanju ciljeva ove politike i izgradnji, unapređenju i poboljšanju međusobnih kulturnih odnosa i saradnje Srbije i Nemačke. U ovom radu biće govora o pojmu, ciljevima i karakteristikama i realizaciji spoljne kulturne politike SR Nemačke uopšte, i u odnosu na Srbiju. Analizirana je uloga pojedinih organizacija kao nosilaca nemačke kulture u inostranstvu. Kroz opis i analizu aktivnosti ovih organizacija dobija se jasnija slika kakvu zvaničnu državnu spoljnu kulturnu politiku Nemačka vodi prema Srbiji i koje su njene osobenosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Allgemeine und Berufliche Bildung 2010.
  2. Bound, K., Briggs, R., Holden, J., Jones, S., Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007.
  3. Cummings Jr, C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Centar za umetnost i kulturu, Beograd, 2003.
  4. Документ ‘’Спољна културна политика Концепт 2000’’, Берлин, 2000.
  5. Драгићевић Шешић М., Стојковић, В., Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Clio, Београд, 2003.
  6. Гавранов, В., Стојковић, М., Међународни односи и спољна полити­ка, Савремена администрациja, Београд, 1972.
  7. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  8. Jанев, И., Перић, М., Дипломатија, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  9. Nye, Joseph, Soft power, Foreign policy, 80, 1990, pp. 153-171.
  10. Павлица, Б., Привредни и политички односи Србије са Немачком 1882-2005., Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008.
  11. Висковић, И., Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005.
  12. Визомирски, М. Џ., Шнајдер, С. П., Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006.
PERIODIKA Politička revija 3/2013 УДК: 351.85:327(430)(497.11) 41-62
ç