Izaberi jezik:
Tema broja

KULTURNA POLITIKA, DEMOKRATSKI DEFICIT I LIBERALNA DEMOKRATIJA

KULTURNA POLITIKA I OBRAZOVANJE U SAVREMENOM DRUŠTVU

Sažetak

U radu se ukazuje na neophodnost povezanosti kulturne po­litike i obrazovanja u uslovima multikulturnog društva. Kompleksan proces reforme društva zahteva i transformaciju svih struktura obrazovnog sistema, a ona se uspešno može odvijati samo u uslovima saradnje i komplementarnih aktivnosti različitih segmenata formalnog obrazovanja. Pružanjem znanja o društvenoj strukturi, o društvenoj moći, o pravima, obavezama i odgovornostima pojedinaca u društvu, ali i u okviru školskog sistema, kao i izborom sadržaja iz kulture (nacionalne i drugih kultura), škola bi nadišla svoju tradicionalnu ulogu i prerasla u središte kulture. Ostvarivanjem koncepta promovisanja različitih kulturoloških sadržaja, koji dolaze iz sopstvene kulture, kao i drugih kultura, unutar institucionalizovanog obrazovanja, ostvaruje se afirmativan odnos prema nacionalnom i kulturnom identitetu, kao i multikulturalizmu i započinje proces njihovog usvajanja i čuvanja. Izborom i kontrolom kulturnih identiteta i vredno­sti, koji se predstavljaju unutar institucionalizovanog sistema obrazovanja, otvara se mogućnost da se putem obrazovanja razvija ili onemogućuje tolerancija među kulturama u jednoj državi ili između kultura različitih država.

Ključne reči:

Reference

  1. Делор Жак, Образовање скривена ризница, Министарство просвете Републи­ке Србије, Београд, 1996.
  2. Жирар Августин, Културни развој, Завод за културу Хрватске, Загреб, 1977.
  3. Зборник, Уважавање различитости и образовање, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2003.
  4. Илић Веселин, Религија и култура, Просвета, Ниш, 1995.
  5. Лечнер Џ. Френк и Боли Џон, Култура света: зачеци и исходи, Clio, Београд, 2006.
  6. Месић Милан, Мултикултурализам друштвени и теоријски изазови, Школска књига, Загреб, 2006.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2010 УДК: 316.74:37 173-186
ç