Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

KULTURNA DIPLOMATIJA I ULOGA UMETNIKA U PROMENI IMIDŽA SRBIJE

Sažetak

Predmet ovog rada odnosi se na značaj kulturne diplomatije i ulogu umetnika u promeni imidža Republike Srbije. Osnovni cilj istraživanja u ovom radu je bio da se utvrde stavovi naših istaknutih umetnika koji gostuju u inostranstvu o uticaju kulturne diplomatije na promenu imidža Republike Srbije u svetu. Nezavisna varijabla je definisana kao „uticaj aktivnosti naših diplomatskih predstavništava u međunarodnoj kulturnoj saradnji i gostovanja naših istaknutih umetnika sa programima iz oblasti kulture u inostranstvu na promenu imidža Republike Srbije u svetu”. Zavisna varijabla je određena kao „procena istaknutih srpskih umetnika o kvalitetu aktivnosti naših diplomatskih predstavništava u međunarodnoj kulturnoj saradnji i gostovanja naših umetnika sa programima iz oblasti kulture u inostranstvu na imidž Republike Srbije u svetu”.

U istraživanju je korišćena deskriptivna survey research metoda, a prikupljanje podataka je sprovedeno anketiranjem, pomoću Upitnika za umetnike na prigodnom uzorku od 100 istaknutih srpskih umetnika. Statistička obrada podataka je urađena primenom deskriptivne analize procene kvaliteta aktivnosti naših diplomatskih predstavništava u međunarodnoj kulturnoj saradnji i gostovanja naših istaknutih umetnika u inostranstvu sa programima iz oblasti kulture, na uzorku od 25 manifestnih varijabli (pitanja, indikatora). Zaključeno je da je uloga umetnika od velikog značaja u kulturnoj diplomatiji, te tako i u promeni imidža Srbije.

Ključne reči:

Reference

  • Ападурај Арџун, Култура и глобализација, Библиотека XX век, Београд, 2011.
  • Димитријевић Милица, „Нема уметности без мецена”, Политика, 23.01.2013.
  • Ђурић Живојин, Стојадиновић, Миша, „Држава и неолиберални модели урушавања националних политичких институција”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2018, стр. 41–57.
  • Исаковић Смиљка, „Друштвени утицај менаџера у музичкој уметности”, Комуникације, медији, култура, Факултет за културу и медије, Београд, бр. 3/2011, стр. 269–283.
  • Стојковић Бранимир, Идентитет и комуникацијa, ФДУ – Чигоја штампа, Београд, 2002.
  • Dragićević Šešić Milena, Dragojević Sanjin, Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, Clio, Beograd, 2005.
  • Đorđević Jelena, „Cultural Studies – From Discourse To Reality: Case Of Serbia”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2018, стр. 83–99.
  • Đorđević Milan, Mihaljinac Nina, “Distribution of Ministry of Culture and Media of RS funds for International Cooperation“, in: Cultural diplomacy: arts, festivals and geopolitics (ed. Milena Dragićević Šešić), Culture Desk Serbia, Ministry of Culture and Media, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, 2017, стр. 337–357.
  • Savić Мilica, “Contemporary Art Practices in the Conduct of Cultural Diplomacy“, in: Cultural diplomacy: arts, festivals and geopolitics (ed. Milena Dragićević Šešić), Culture Desk Serbia, Ministry of Culture and Media, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, 2017, стр. 229–239.
  • Vizomirski Margaret, Šnajder Sintija, Kulturna diplomatija, Balkankult fondacija, Beograd, 2006.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2019 2/2019 УДК 316.734:341.7(497.11) 279-302
ç