Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ, КУЛТУРА, ИСТОРИЈА

КУЛТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Сажетак

У раду се разматра повезаност дубљих својстава културе са приступом организованом деловању. Нарочито се по духовним својствима организационим потенцијалима види значај трансфера особина националне културе на пословну културу. Разрада пословне културе у свету глобализованог пословања условљава два приступа, онај који тежи обједињавању и онај који тежи одржању различитости пословних култура. У раду се зато разматрају конвергентни и дивергентни концепти пословне културе.

кључне речи:

Референце

    • Бодин, Миленко, Људски и друштвени ресурси, ЦДИ, Београд, 2016.
    • Богићевић, Миликић Б., Јанићијејвић Н.,  „Cultural Divergence and Performance Evaluation Systems: a Comparative Study of Three Serbian Companies”, Economic Annals, Volume LIV, No. 180, January-March 2009.
    • Даниловић, Зоран, Од Харизме до лидерства, Међународна филозофска школа Felix Romuliana, (зборник радова) Зајечар, 2016.
    • Odiorrne, G. S. MBO: A system for menagerial leadership for the 80s, Fearon Pitman
    • Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco, CA, Jossey-Bass, 1985.
периодика Политичка ревија 3/2018 3/2018 УДК 316.722:005.96 33-42