Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

КРОЧЕОВА КРИТИКА РОМАНТИЗМА

Сажетак

Романтизам представља један од најутицајнијих, али истовремено и највише критикованих интелектуалних покрета у европској историји. У овом раду аутор се бави Крочеовом критиком романтизма. У првом делу разматра се Крочеов однос према романтизму, имајући у виду његово разликовање између теоријске и практичне романтике. У другом делу аутор анализира слабости и ограничености Крочеове критике романтизма.

кључне речи:

Референце

  1. Берлин, Исаија, Корени романтизма, Службени гласник, Београд, 2006.
  2. Достанић, Душан, „Модерна држава пред изазовима комунитаризма“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2012, стр. 83-109.
  3. Достанић, Душан, „Хердерово схватање нације“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд 3/2012, стр. 81-84.
  4. Лепенис, Волф, Култура и политика, Геопоетика, Београд, 2009.
  5. Лукач, Ђерђ, Разарање ума, Култура, Београд, 1966.
  6. Скрутон, Роџер, Кратка историја модерне филозофије: од Декарта до Витгенштајна, Народна књига Алфа, Београд, 1998.
  7. Стакић, Владислав, Монархистичка доктрина Шала Мораса, основи француског поретка, А. Ж. Јелић, Београд, 2002.
  8. Тадић, Љубомир, Традиција, легитимитет и револуција, Завод за уџбенике, Службени гласник, Београд, 2007.
  9. Aris, Reinhold, History of Political Thought in Germany 1789-1825, Russell & Russell Inc. New York, 1965.
  10. Beiser, Frederick, Enlighment, Revolution and Romanticism: The Genesis of Modern German Political Тhought, 1790-1800, Harvard University Press, Cambridge, 1992.
  11. Beiser, Frederick, The Romantic Imperative: The Concept of Early German Romanticism, Harvard University Press, Cambridge, 2003.
  12. Cranston, Maurice, The Romantic Movement, Blackwell Publishers, Oxford, 1994.
  13. Croce, Benedetto, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, Europa Verlag, Zürich, 1935.
  14. Croce, Benedetto, History as The Story of Liberty, Georg Allen and Unwin Ltd. London, 1949.
  15. Croce, Benedetto, History its Theory and Practice, Harcourt, Brace and Company, New York, 1923.
  16. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundliniender Philosophieder Rechts, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2000.
  17. Herf, Jeffry, Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and Third Reich, Cambridge University Press, 1984.
  18. Kraus, Hans-Christof, „Politisches Denken der deutschen Spätromantik“ in: Bernd Heidenreich (Hgs.) Politische Theorien des 19. Jahrhunderts, I Konservativismus, Hessische Landszentrale für politische Bildung, Wiesbadesn, 1999, S.27-66.
  19. Lovejoy, Arthur, “The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas” in: Patrick Riley (ed.) Essays on Political Philosophy, University of Rochester Press, New York, 1992.
  20. Novalis, Friedrich von Hardenberg, Christenheit oder Europa,in: Jakob Minor (Hgs.) Novalis Schriften, Zweiter Band, Verlagt bei Eugen Dieberichs, Jena, 1907.
  21. Romig, Friedrich, Die Rechte der Nation, Leopold Stocker Verlag, Graz, Stuttgart, 2002.
  22. Safranski, Rüdiger, Romantik, eine deusche Affäre, Carl Hanser Verlag, München, 2007.
  23. Schmitt, Carl, Political Romanticism, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
  24. Spann, Othmar, Derwahre Staat, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1931.
  25. Valentini, Francesco, Moderna politička misao, Školska knjiga, Zagreb, 1982.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 7.035:1 Croce B. 93-109