Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2015

КРИЗА У ЕВРОЗОНИ КАО ИГРА КУКАВИЦЕ

Сажетак

Текст тражи узроке кризе у еврозони 2009. године анализирајући институционални дизајн еврозоне и подстицаје за високу јавну потрошњу која стварају правила Европске економске и монетарне уније. Тврдим да институционални дизајн ЕМУ индукује проблем колективног делања међу владама држава чланица из кога је настала криза у еврозони. Проблем колективног делања је настао зато што уговорима није предвиђен адекватан механизам кажњавања држава чланица које крше правила о умереној јавној потрошњи предвиђена критеријумима конвергенције и Пактом стабилности и раста. Поврх тога, институционални дизајн подстиче фискално одговорне чланице да помажу фискално неодговорним чланицама стварајући тако проблем моралног хазарда. Овакво институционално уређење ставља државе чланице еврозоне у стратешку ситуацију која се у теорији игара назива игра кукавице.

кључне речи:

Референце

  1. Baldwin, Richard & Wyplosz, Charles. Eкономија европских интеграција. Београд: Дата Статус, 2010
  2. Bastasin, Carlo. Saving Europe: How National Politics Nearly Destroyed the Euro. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2012
  3. Ferreiro, Jesús et al. [eds.]. Fiscal Policy in the European Union. London: Palgrave Macmillan, 2008.
  4. De Grauwe, Paul. Економија монетарне уније. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2004.
  5. Dixit, Avinash i Susan Skeath. Games of Strategies. New York: W. W. Norton & Company, 2004. (2. izdanje)
  6. Feldstein, Martin. “Europe is Not the United States” Project Syndicate. November 29, 2011
  7. Feldstein, Martin. “EMU and International Conflict” Foreign Affairs,
  8. Friedman, Milton. Canada and Flexible Exchange Rates. Conference on flexible exchange rates. Bank of Canada,
  9. Јањевић, Милутин. Kонсолидовани уговор о Европској унији. Београд: Службени гласник, 2009.
  10. Legarin, Philippe. European Spring: Why our Economies and Politics are in a Mess—and How to Put Them Right. CB Books, 2014.
  11. Lynn, Matthew. Bust: Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis. New Jersy: John Wiley & Sons, Inc, 2011.
  12. Mankiw, N. Gregory & Taylor, Mark P. Економија. Београд: Дата статус, 2008.
  13. Manolopoulos, Jason. Greece’s ‘odious’ debt: the looting of the Hellenic republic by the euro, the political elite and the investment community. London: Anthem Press, 2011.
  14. Marsh, David. Europe’s Deadlock: How the Euro Crisis Could Be Solved — And Why It Won’t Happen. New Haven: Yale University Press, 2013.
  15. Marsh, David. The Euro – The Battle for the New Global Currency. New Haven: Yale University Press, 2011.
  16. Mundell, Robert. “A Theory of Optimum Currency Areas” American Economic Review 51 (4): 657–665, 1961.
  17. Olson, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press, 1st ed, 1965.
  18. Rapoport, A. & Chammah, A.M. “The Game of Chicken”. American Behavioral Scientist 10, 1966.
  19. Peters, B. Guy. Institutional Theory in Political Science: The ‘New Institutionalism’. London: Continuum, 2005. (2nd Edition)
  20. Pisani-Ferry, Jean. The Euro Crisis and its Aftermath. New York: Oxford University Press, 2011.
  21. Prasons, Craig. How to Map Arguments in Political Science. New York: Oxford University Press, 2007.
  22. Прокопијевић, Мирослав. Европска унија: Увод. Београд: Службени гласник, 2005.
  23. Schunkencht, Ludger. EU Fiscal Rules: Issues and Lessons from Political Economy. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.

   

периодика Српска политичка мисао специјал специјал/2015 УДК 339.738:338.2(4-672EU)“2009“ 143-156