Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И КРИЗА

КРИЗА, ШТРАЈКОВИ И ПРОТЕСТИ ГРАЂАНА

Сажетак

Рад се бави глобалном кризом, радничким штрајковима и протестима грађана у свету у периоду 2010-2014. година, тј. током ширења и продубљивања кризе. На почетку је кратак осврт на различита схватања суштине, димензија, актера и најважнијих последица кризе. Указује се на вишедимензионалност светске кризе и потребу да се она интердисциплинарно истражује. Централни део текста представља социолошка анализа реформи радног законодавства, тржишта рада, пензионог система и социјалне политике. За сваку од тих области наводе се најважнији резултати истраживања узрока, динамике, учесника и последица радничких штрајкова и грађанских протеста. Полазна теза је да неолиберални модел глобализације највише штити интересе крупног светског капитала. Они су главни узроци светске кризе, а средњи и доњи слојеви и класе највише трпе њене последице. То се доказује анализом штрајкова и протеста грађана, односом послодаваца, државе и јавности према њима. На крају, аутор закључује да су штрајкови и протести грађана мање ефикасни на крају него што су били на почетку посматраног периода.

кључне речи:

Референце

  1. Arrighi, Govanni: Adam Smith in Being: Leneages of the Twenty First CenturyVerso, London, 2007.
  2. „Аргентина паралисана штрајком“, Блиц, 04, 2014, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/457059/Argentina-paralisana-generalnim-strajkom
   (приступљено 21/05/2014.)
  3. „Британци у пензију са 69 година од 2040“, Политика,12. 2013, http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Britanci-u-penziju-sa69-godina-od-2040.lt.html (приступљено 10/12/2013.)
  4. „Чиле: Протест студената 500 ухапшених, 14 повређених“, Политика, 05 .08.2011, http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/Cile-protest-studenata-500-uhapsenih-14-povredjenih.sr.html, (приступљено 10/08/2011.)
  5. „Читав сат гневни радници нису пуштали полјске посланике да изађу“, Блиц,05. 2012, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/323284/Citav-sat-gnevni-radnici-nisu-pustali-poljske-poslanike-da-izadju, (приступљено 20/05/2012.);
  6. “Данас генерални штрајк у Грчкој“, 24 Sata, 07. 2013, (приступљено 20/07/2013.)
  7. „Десетине хиљада Римљана у маршу против смањења пензија“, Курир, 16. 12. 2012, http://www.kurir.rs/desetine-hiljada-rimljana-u-marsu-protiv-smanjenja-penzija-danak-278270, (приступљено 20/12/2012.)
  8. Ђукић, Петар, „Становништво и демографско-економски развој: Свет и Србија“. У зборнику Становништво и развој, ур. Веселин Вукотић и др. Институт друштвених наука, Београд, 2012.
  9. Eurostat: Unemployment Statistics (2014), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database_ (приступљено 10/01/2015.)
  10. „Европу потресају штрајкови“, РТС, 05. 2005, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/61591/Evropu+potresaju+%C5%A1trajkovi.html?email=yes, (приступљено 01/ 06/2009.)
  11. „Генерални штрајк у Грчкој“, Б 92, 24. 06. 2005, http://www.b92. net/info/vesti/index.php?yyyy=2005&mm=06&dd=24&nav_ category=78&nav_id=171274, (приступљено 15/08/2010.)
  12. „Генерални штрајк у Грчкој“, Радничка борба, 08. 05. 2010, http://www.radnickaborba.org/2010/05/08/606/, (приступљено 15/08/2008.)
  13. „Генерални штрајк у Италији окупио стотине хиљада радника“, Блиц, 06. 05. 2011, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/252275/Generalni-strajk-u-Italiji-okupio-stotine-hiljada-radnika, (приступљено 06/06/2012.)
  14. Harvey, David : The Enigme of the Capital and Crisis of Capitalism, Profile Book, London, 2010.
  15. „Хиљаде наставника заузело центар Мексико Ситија“, Блиц, 13. 09. 2013, http://www.bnc.rs/Vesti/Svet/405318/Hiljade-nastavnika-zauzele-centar-Meksiko-Sitija, (приступљено 15/09/2013)
  16. „Кенијска влада отпустила 000 штрајкача“, 24 сата, 08. 03. 2012, http://arhiva.24sata.rs/vesti/svet/vest/u-keniji-otpusteno-25-000-bolnicarki-koje-su-strajkovale/32008 (приступљено 10/04/2012.)
  17. Катић, Небојша, „Неолиберални корени светске економске кризе“, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 3-4/2009.
  18. Комазец, Слободан: Слом финансијске империје и нова стратегија крупног капитала, Београд, 2014.
  19. Косановић, Рајко, Пензијске реформе у земљама западног Балкана из еврoпске перспективе, Савез самосталних синдиката Србије, Београд, 2012.
  20. Ковач, Оскар, „Узроци и могући концепти решавања светске финансијске кризе“, Нова српска политичка мисао, Београд. бр. 3-4/2009.
  21. Лаловић, Марина, “Фијат између референдума и штрајка“, Политика, 14 01.2011, http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Fijat-izmedju-referenduma-i-strajka.sr.html, (приступљено 20/01/2012.)
  22. „Maдрид: 100 000 на протесту“, Б92, 22. 10. 2011, http://www.b92. net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=10&dd=22&nav_ id=551637 (приступљено 29/10/2012.)
  23. Маринковић, Катарина, „ОЕЦД: Смањивање државних буџета угрозило здравствену потрошњу, Бизнис и финансије, новембар.2013, http://bif.frs/2013/11/oecd-smanjivanje-drzavnihbudzeta-ugrozilo-zdravstvenu-potrosnju/#sthash.1TuL8LbP. dpbs, (приступљено 01/11./2014)
  24. „Масовни отказ лекара у Словачкој, ванредно стање у болницама“ , РТВ, 28. 11. 2011, http://www.rtv.rs/sr_lat/evropa/ masovni-otkaz-lekara-u-slovackoj-vanredno-stanje-u-bolnicama_286812.html, (приступљено 30/11/2011.)
  25. Матић, Петар „Државни капацитет у доба глобализације“, Политичкаревија, Институт за политичке студије. Београд, бр. 3/2012.
  26. „Мексико: Учитељи блокирали пут“, Новине новосадске, 01. 10. 2013, http://novinenovosadske.rs/meksiko-ucitelji-blokiraliput/Хприступљено, 11/11/2013.)
  27. Милановић Бранко: Богаташи и сиромаси, Службени гласник, Београд, 2012.
  28. „Милиони путника у проблему: Штрајк лондонског метроа“, Блиц, 28. 04. 2014, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/461076/Milioniputnika-u-problemu- Strajk-londonskog-metroa (приступљено 06/05/2014.)
  29. Милошевић, Милан, „Студенстке демонстрације у Лондону“, Време,  10. 11. 2010, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=960616, (приступљено 21/ 11/2010.)
  30. Милошевић, Милан, Enzo, Mangini i Andrej, Ivanji,, „Европа на улици: Француска епидемија у држави благостања“, Време, 28. 10. 2010, бр.1034, http://www.vreme.com/cms/view. php?id=957621, (приступљено 01/11/2010.)
  31. Мировић, Дејан, „Шта је ЕУ донела Грчкој“, Нова српска политичка мисао, 08. 06. 2014, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/sta-je-eu-donela-grckoj.html, (приступљено 10/12/2014.)
  32. „Монтреал: Студенти голишави протествују против повећања школарина“, 24 сата , 12. 06. 2012, http://arhiva.24sata.rs/rn/ vesti/svet/vest/montreal-studenti-golisavi-protestuju-protivpovecanja-skolarina/43616.phtml(приступљено 15/07/2012.)
  33. „Настављен студенстки протест у Монтреалу, приведено 400“, Блиц, 24. 05. 2012, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/325075/ Nastavljeni-studentski-protesti-u-Montrealu-privedeno-400, (приступљено 05/06/2012)
  34. „Немачки пилоти и железничари у штрајку“, Блиц, 07. 10. 2014. http://www.blic.rs/Vesti/Svet/500508/Nemacki-piloti-izeleznicari-u-strajku,(приступљено 10/10/2014.)
  35. „Нереди у Мексику због нестанка студената“, Мондо, 13. 10. 2014, http://mondo.rs/a735976/Info/Svet/Sukoba-policije-i-nastavnika-na-jugu-Meksika-zbog-nestalih-studenata.html, (приступљено 05/01/2015.)
  36. Новаковић, Нада, „Глобализација, глобализација образовања и Болоњска декларација“, Теме, Универзитет у Нишу, Ниш, бр. 1/2014.
  37. „Нови сукоби у Атини после сахране пензионера који се убио због оскудице“, Блиц, 07. 04. 2012, http//www.blic.rs/Vesti/Svet/316173/Novi-sukobi-u-Atini-posle-sahrane-penzionera-koji-se-ubio-zbog-oskudice^(приступ.љено11/04/2012.)
  38. „Нови талас штрајкова у Француској против пензионе реформе“, Политика, 12. 10.2010, http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/Novi-talas-strajkova-protiv-penzione-reforme-uFrancuskoj.sr.html, (приступљено 15/12/2010.)
  39. “Одржан највећи генерални штрајк у повијести Португала“, Радничка борба, 03. 12. 2010, http://www.radnickaborba. org/2010/12/03/841/, (приступљено 08/12/2011.)
  40. „Око 25 000 демонстраната на улицама Лондона због затварања дела болнице“, Блиц, 26. 01. 2013, http://www.blic.rs/Vesti/ Svet/364647/Oko-25000-demonstranata-na-ulicama-Londonazbog-zatvaranja-dela-bolшce (приступ.љено 28/01/2013.)
  41. „Отказано хиљаде операција у Португалу због штрајка“, Блиц, 09. 07. 2014, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/479488/Otkazano-hiljade-operacija-u-Portugalu-zbog-strajka, (приступљено 10/07/2014.)
  42. „Паралисана земља: Грчка у генералном штрајку“, Блиц, 27. 11. 2014, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/514621/PARALISANA-ZEMLJA-Grcka-u-generalnom-strajku, (приступљено 29/11/2014.)
  43. Петровић, Милан, „ Румунија изненада прокључала“, Политика, 07. 01. 2012, http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Rumunija-iznenada-prokljucala.sr.html, (приступљено 18/01/2012.)
  44. «Прекинут штрајк нафташа у Норвешкој“, Б 92, 12. 07. 2012, http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2012&mm =07&dd=10&nav_id=625273^(приступљено 02/08/2012.)
  45. „Протест у Паризу: Хоће да раде и недељом“, Васељенска, 03. 10. 2013, http://www.vaseljenska.com/vesti-dana/protest-u-parizu-hoce-da-rade-nedeljom/ (приступљено 05/10/2013.)
  46. „Протест особа с инвалидитетом у Мадриду“, Блиц, 02. 12, 2012, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/356006/Protest-osoba-s-invaliditetom-u-Madridu (приступљено 08/12/2012.)
  47. „Протести у Француској због најављене реформе пензионог система“, Блuц, 11. 09. 2013, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/404569/ Protesti-u-Francuskoj-zbog-najavljene-reforme-penzionog-sistema (приступљено 18/01/2014.)
  48. Радоја, Бранка (прир.), „Шпањолци на улицама против реформе рада“, Слободна Европа, 29. 03. 2012, http://www.slobodnaevropa.org/content/spanci_na_ulicama_protiv_reforme_ rada/24530880.html (приступљено 30/03/2012.)
  49. „Румунија: Штрајк војних пензионера“, Б 92, 25. 01. 2011, http:// www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2011&mm=01&dd= 25&nav_id=488124,(приступ.љено 26/11/2011.)
  50. „Словенци неће привремене послове“, Б 92, 10. 04. 2011, http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2011&mm=04&dd=&nav_id=505387, (приступљено_04/05/2011.)
  51. „Сутра нови штрајк пилота Луфтханзе“, Блиц, 15. 10. 2014, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/502833/Sutra-novi-strajk-pilotaLufthanze, (приступ.љено 15./10/ 2014.)
  52. „Штрајкови у Великој Британији због запошљавања странаца“, Политика, 30. 01. 2009. http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/STRAJKOVI-U-VELIKOJ-BRITANIJI-ZBOG-ZAPOSLJAVANJA-STRANACA-isr.html, (приступљено 31/01/2009.)
  53. „Шпанци поново протествовали због приватизације дела здравства“, Блиц, 14. 01. 2013, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/ 362478/Spanci-ponovo-protestovali-zbog-privatizacije-delazdravstva/ostavi-komentar_(приступљено 20/01/2013.)
  54. „Шпанија у пламену, масовна хапшења током генералног штрајка“, Блиц, 29. 03 2012, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/ 314626/Spanija-u-plamenu-masovna-hapsenja-tokom-generalnog-strajka, (приступљено 11/04/2012.)
  55. „Шпањолска влада послала војску како би сломила штрајк контролора лета“, Радничка борба, 08. 12. 2010,http://www.radnickaborba.org/2010/12/08/spanjolska-vlada-poslala-vojskukako-bi-razbila-strajk-kontrolora-leta/, (приступљено 03/12/ 2012.)
  56. „Штрајк 20.000 државних радника у Немачкој“, Блиц, 21. 03. 2012, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/312902/Strajk-20000-drzavnih-radnika-u-Nemackoj, (приступљено 25/03/2013.)
  57. „Штрајк радника у Грчкој” , РТС, 29. 06. 2010, http://www.rts.rs/ page/stories/sr/story/11/Region/730696/%C5%A0trajk+radnika +u+Gr%C4%8Dkoj.html, (приступљено 10/06/2010.)
  58. Д. Шуковић, Неједнакости, незапосленост и криза, Институт друштвених наука, Београд, 2014.
  59. „У Британији највећи штрајк за последњих 25 година, ухапшене 52 особе“, Блиц, 30. 11. 2011, http://www.blic.rs/Vesti/ Svet/292744/U-Britaniji-najveci-strajk-za-poslednjih-nekolikodecenija-uhapsene-52-osobe, (приступљено 14/12/ 2012.)
  60. „У Чилеу (америчком савезнику) протестује 000 студената“, Фронтал, 09. 05, 2013, www.frontal.rs/index.php?option=btg_ novosti&idnovost=33145, (приступљено 01/06./2013.)
  61. „У Француској проглашен национални штрајк“, Moje novosti, 05 .03. 2013, http://mojenovosti.com/lat/mdex.php?option=btg_nov osti&catnovosti=0&idnovost=63565&U-Francuskoj-proglasennacionalni-strajk#.VNUc4_nF-2s^(приступ.љено 12/04/2013)
  62. “Више од два милиона радника данас на улицама Британије”, 24 sata, 30. 11. 2011. http://arhiva.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/ vise-od-dva-miliona-radnika-danas-na-ulicama-britanije/20710. phtml, (приступљено 05/12/2012.)
  63. „Више од 100 000 радника дало последње упозорење Вла­ди у Варшави“, Блиц, 14. 09. 2013, http://www.blic.rs/ Vesti/Svet/405437/Vise-od-100000-radnika-dalo-poslednje-upozorenje-Vladi-u-Varsavi (приступљено 21/10/2013.),
  64. Влачо, Немања, „Италија у блокади“, Ренци на удару“, Блиц, 13. 12. 2014, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/519013/Italija-u-blokadi-Renci–na-udaru, (приступљено 16/01/2015.)
периодика Национални интерес 1/2015 УДК 338.124.4(100)+331.109 .32+323.264]“2010/2014“ 89-112