Изабери језик:
Тема броја

ДОМЕТИ И МОГУЋНОСТИ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ

КРИЗА ЛОКАЛНОГ ЛИДЕРСТВА: ПРОЛАЗНИ ТРЕНД ИЛИ СИСТЕМСКИ ПРОБЛЕМ?

Сажетак

Аутор ће се у раду бавити утицајем изборног система на локалном нивоу и страначког система са хегемонијском или (пре)доминантном странком на развој локалног политичког лидерства. Основна теза је да Србија пролази кроз кризу у развоју локалног лидерства (и демократије) као последица централизације у доношењу политичких одлука и спајања локалних избора с националним, као и уравњеног ПР изборног система с једном изборном јединицом. Овакав изборни систем, сходно његовим инхерентним обележјима, производи недостатак комуникације између изабраних представника и електората чиме се губи важан корак неопходан у изградњи лидерства. Аутор анализира како комбинација високе централизације у доношењу одлука и слабе унутар страначке демократије и изборног система дугорочно подстиче негативну селекцију политичких елита на локалном нивоу. Природан подстицај за локалне лидере и локалне демократске процесе је да комуницирајући с бирачима подижу свој политички рејтинг. У пракси се на локалном нивоу дешава обрнут процес: политичари разумеју да им рејтинг мање зависи од бирача а више од унутар страначких пракси а оне су у Србији у огромној већини недемократске природе. Аутор ће анализирати страначка руководства релевантних политичких странака у Србији, унутарстраначке изборе и проходност локалних лидера у страначкој хијерархији. Кроз секундарне изворе и анализу докумената се анализира дерогирање локалног лидерства и демократије и њихова размена (trade off) за стабилност политичких процеса на националном нивоу. Такође, обрађује се 15 студија случаја успешних локалних лидера после 2004. године и исходи њихових политичких каријера.

кључне речи:

Референце

  Borraz, Olivier and Peter John. 2004. “The Transformation of Urban Political Leadership in Western Europe.” International Journal of Urban and Regional Research, 28 (1): 107–120. doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00505.x.

  Goldsmith, Mike and Helge Larsen. 2004. „Local Political Leadership: Nordic Style.” International Journal of Urban and Regional Research, 28 (1): 121–133. doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00506.x.

  Jeffery, Charlie. 2011. „Multi-level Party Competition in Federal and Regional States.” In Handbook on Multi-Level Governance, Ederlein, H.,Wälti, S., and Zurn, M. (eds.), 136–152. Oxford: Oxford University Press

  Jovanović, Milan i Petar Matić. 2020. „Izbori odbornika skupština opština i gradova u srbiji 1990-2020. godine. ” U Kako, koga i zašto smo birali: Izbori u Srbiji 1990-2020. godine, ur. Milan Jovanović i Dušan Vučićević, 681–718. Beograd: Institut za političke studije i JP Službeni glasnik.

  Kovačević, Despot. 2020. „Uticaj potpunih i parcijalnih društvenih rascepa na partijske sisteme – uporedna analiza zemalja bivše SFRJ.” Sociologija 62 (3): 354–377. https://doi.org/10.2298/SOC2003354K.

  Leach, Steve and David Wilson. 2002. „Rethinking local political leadership.” Public administration 80 (4): 665–689. doi.org/10.1111/1467-9299.00323.

  Orlović, Slaviša. 2011. „Partijski sistem Srbije.” U Partije i izbori u Srbiji – 20 godina, prir. Slaviša Orlović, 11–70. Beograd: Fondacija Friedrich Ebert Stiftung i Fakultet političkih nauka – Centar za demokratiju.

  Reif, Karlheinz, and Herman Schmitt. 1980. „Nine second-order national elections: A conceptual framework for the analysis of European election results.” European Journal of Political Research 8 (1): 3–44 doi.org/10.1111/j.1475-6765.1980.tb00737.x.

  Reynaert, Herwig, Hubert Heinelt, Annick Magnier, and Marcello Cabria. 2018. „Conclusion.” In Political Leaders and Changing Local Democracy – The European Mayor, eds. Hubert Heinelt, Annick Magnier, Marcello Cabria and Herwig Reynaert, 447–452.  New York: Springer International Publishing.

  Sartori, Đovani. 2002. Stranke i stranački sustavi. Zagreb: Politička kultura.

  Sartori, Giovanni. 2005. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Colchester: ECPR Press.

  Schakel, Arjan H. and Régis Dandoy. 2017. „Introduction: An Analytical Framework for Studying Territoriality of the Vote in Eastern Europe, Regional and National Elections in Eastern Europe.” In Territoriality of the Vote in Ten Countries, ed. Arjan H. Schakel, 1–33. London: Palgrave Macmillan.

  Schakel, Arjan H. and Valentyna Romanova. 2018. „Towards a Scholarship on Regional Elections.” Regional & Federal Studies, 28 (3): 233–252. doi.org/10.1080/13597566.2018.1473857.

  Stojanović, Boban. 2022. „Uticaj političkih partija na formiranje lokalnih izvršnih vlasti u srbiji od 2008. do 2016. godine.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.

периодика Српска политичка мисао 3/2023 3/2023 УДК 005.322:316.46(497.11) 97-120