Изабери језик:
Тема броја

КОРОНАВИРУС: КУЛТУРНО-ПОЛИТИЧКИ И МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТ

КРИЗА КОРОНАВИРУСА: УТИЦАЈ И ИМПЛИКАЦИЈЕ НА (ПРЕ)ОБЛИКОВАЊЕ КУЛТУРНО-ПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА СРБИЈЕ И КИНЕ

Сажетак

COVID-19 је суочио све нације са мноштвом ситуација и проблемима који имају не само краткотрајне, већ и дуготрајне импликације на питања везана за политичко-економски, али и културни идентитет земаља захваћених пандемијом. Суочен са константним изазовима кризе изазване коронавирусом, свет је постао неизвесно место у коме су једино извесне промене. На основама прeтпoстaвкe o међузависности које су последица глобалне повезаности, а које су директно повезане са актуелним кризама, у раду се aнaлизирaју бројне контроверзе у вези са геополитичким преобликовањем културно-политичког идентитета Србије и Кине. Циљ рада је да се овом питању приступи холистички, односно по принципу циркуларне узрочности, тако да се свака криза сагледа и као претња и као прилика за тумачење савремених питања националне безбедности и социјалне психологије у процесу прилагођавања и изградње стратегије отпорности како Србије тако и Кине. Ипак, због преопширности теме, одговори Србије на актуелну кризу биће представљени у другом делу рада који ће бити накнадно објављен.

кључне речи:

Референце

  • Влада Републике Србије. 2020a. ,,Солидарност и пуна подршка Србије НР Кини”, 26.02.2020. https://www.srbija.gov.rs/vest/446835/solidarnost-i-puna-podrska-srbije-nr-kini.php.
  • Марковић, Снежана и др. 2020. ,,Коронавируси у интеракцији са хуманим геномом-микробиомом-виромом“, Природно-математички факултет, Крагујевац. https://www.pmf.kg.ac.rs/pub/3d2a030edec89653a09a351878e505a0_04282020_102958/koronaviromi.pdf 09/09/2020.
  • Пешић, Милена и Сања Стошић. 2019. „Критичка анализа дискурса и политика”, Српска политичка мисао, бр. 3/2019, Београд: Институт за политичке студије
  • Рајковић, Мирослав. 2020. ,,Дијалог људског мозга и компјутера“, Планета. http://www.planeta.rs/48/06TB1.htm.
  • Халперн, Катрин. 2009. „Изградња идентитетаˮ , у: Идентитет(и): појединац, група, друштво, ур. Халперн Катрин и Жан-Клод Руано-Борбалан. Београд: Клио
  • Cascella, Marco et al. 2020. ‟Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)ˮ, Treasure Island: StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/.
  • Chan, Jasper Fuk-Woo et al. 2013. ‟Interspecies transmission and emergence of novel viruses: lessons from bats and birdsˮ, Trends in microbiology, Vol. 21, No. 10, 2013: 544-555. doi:10.1016/j.tim.2013.05.005.
  • Djurant, Vil. 1995. Istorija civilizacije 1:  Istočne civilizacije. Beograd: Narodna knjiga-Alfa.
  • Feng He, Yu Deng and Weina Li. 2020. ‟Coronavirus disease 2019: What we know?ˮ Journal of Medical Virology, Vol. 92, No. 7: 719-725. doi: https://doi.org/10.1002/jmv.25766, pdf. 04/09/2020
  • Hu, Jichuang. 2009. A Concise History of Chinese Economic Thought. Beijing: Foreign Languages Press.
  • Jinping, Xi. 2017. “Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All
   Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese
   Characteristics for a New Era”, speech delivered at the 19th National
   Congress, 18 October 2017. http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf.
  • Lagarde, Christine. 2020. “Demographic Change and Economic Well-being: The Role of Fiscal Policy”, International Monetary Fund.https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp030416
  • Lake, Mary A. 2020. ‟What we know so far: COVID-19 current clinical knowledge and researchˮ, Clinical Medicine, Vol. 20, No 2/2020.
  • Perry, Anderson, 1979. Lineages of the Absolutist State, London: Verso.
  • Portal 021. 2020. ,,Bil Gejts: Život će se vratiti u normalu kada se ispune dva uslova“, 13.10.2020. https://www.021.rs/story/Info/Region-i-svet/255725/Bil-Gejts-Zivot-ce-se-vratiti-u-normalu-kada-se-ispune-dva-uslova.html.
  • Wenjie, Tan and Wu Guizhen. 2020. ‟A Novel Coronavirus Genome Identified in a Cluster of Pneumonia Cases — Wuhan, China 2019−2020 ˮ, China CDC Weekly, Vol. 2 / No. 4, January 20, 2020, Chinese Center for Disease Control and Prevention.
  • Wenzhong, Liu and Hualan Li. 2020. ‟Covid-19: attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolismˮ, ChemRxiv, China: Sichuan University of Science & Engineering. doi: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11938173.v9 , pdf. 07/09/2020
  • Worldmeter. 2020. “Covid-19 coronavirus pandemic”. https://ipv6.worldometers.info/coronavirus.
  • World Health Organization. 2020. “Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, 16-24.02.2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 616.98:578.834]:316.72(497.11)(510) 11-38