Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

KRIVIČNOPRAVNI POLOŽAJ I SOCIJALNOPRAVNA ZAŠTITA MALOLETNIKA

Sažetak

Prikaz zbornika: Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić, Krivičnopravni položaj i socijalnopravna zaštita maloletnika, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011, 212 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 2/2013 УДК 343.121-053.6+364.4053.6(049.3) 142-147
ç