Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

KRIVIČNO PRAVO I NACIONALNA BEZBEDNOST

Sažetak

Od najstarijih vremena do danas sva krivična zakonodavstva, pa tako i zakonodavstvo Republike Srbije, među najznačajnije društvene vrednosti i dobra kojima pruža zaštitu ubraja i zaštitu nacionalne bezbednosti. To je i logično jer bez opstanka i napretka države i njene sveobuhvatne zaštite od svih oblika povrede i ugrožavanja pojedinaca i grupa, iz zemlje i inostranstva, nema ni modernog demokratskog društvenog uređenja, niti ostvarivanja osnovnih prava i sloboda njenih građana. U Krivičnom zakoniku Republike Srbije predviđeno je više različitih krivičnih dela koja su upravljena na povredu, potkopavanje, narušavanje ili ugrožavanje ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kako zakon određuje pojam i elemente nacionalne bezbednosti. U ovom radu autor je analizirao ulogu, mesto i značaj krivičnog prava koje kroz sistem krivične odgovornosti učiničaca pojedinih krivičnih dela obezbedi kvalitetnu, efikasnu i neophodnu zaštitu najznačajnijih društvenih vrednosti koje čine sastavni deo, segment nacionalne bezbednosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Бачић, Ф., Кривично право, Опћи дио, Загреб, 1978.
  2. Бачић, Ф., Кривично право, Опћи дио, Загреб, 1986.
  3. Criminal code of the Republic of Belarus, Official text, Minsk, 2000.
  4. Чејовић, Б., Кривично право у судској пракси, Књига прва, Општи део, Београд, 1985.
  5. Димитријевић, П., Јовашевић, Д., Прекршајно право, Београд, 2005.
  6. Ђорђевић, Ђ., Прекршајно право, Београд, 2010.
  7. Ђорђевић, М., Проблеми казнене политике судова, Београд, 1973.
  8. Ђорђевић, М., Ђорђевић, Ђ., Кривично право, Београд, 2010.
  9. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2010.
  10. Федосова, И., Скуратова, Т., Уголовниј кодекс Россијској федерацији, Москва, 2005.
  11. Foregger, E., Serini, Е., Strafgesetzbuch StGB, 9. Auflage, Wien, 1989.
  12. Хорватић, Ж., Ново хрватско казнено право, Загреб, 1997.
  13. Хорватић, Ж., Казнено право, Опћи дио, Загреб, 2003.
  14. Јescheck, Weigend, Lehrbuch des Straftrechts, Allgemeiner teil, 5. Auflage, Berlin, 1996.
  15. Јовановић, Љ., Јовашевић, Д., Кривично право, Општи део, Београд, 2003.
  16. Јовашевић, Д., Коментар закона о привредним преступима, Београд, 2001.
  17. Јовашевић, Д., Привредни преступи у пракси – Практикум, Београд, 2001.
  18. Јовашевић, Д., Коментар Кривичног закона СР Југославије, Београд, 2002.
  19. Јовашевић, Д., Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Београд, 2007.
  20. Јовашевић, Д., Кривично право, Општи део, Београд, 2010.
  21. Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Ниш, 2011.
  22. Јовашевић, Д., Прекршајно право, Ниш, 2012.
  23. Jовашевић, Д., Икановић, В., Кривично право Републике Српске, Посебни део, Бања Лука, 2012.
  24. Коржанскиј, М.И., Популарниј коментар Криминалного кодексу, Киев, 1997.
  25. Лазаревић, Љ., Вучковић, Б., Вучковић, В., Коментар Кривичног законика Републике Црне Горе, Цетиње, 2004.
  26. Марјановик, Г., Македонско кривично право, Општи дел, Скопље, 1998.
  27. Марковић, Р., Уставно право и политичке институције, Београд, 1995.
  28. Милутиновић, М., Криминална политика, Београд, 1984.
  29. Наказателен кодекс с посочени старе текстове на изменените членове, Паралакс, Софија, 1998.
  30. Нешић, Љ., Кривично право, Општи део, Београд, 1991.
  31. Новоселец, П., Опћи дио казненог права, Загреб, 2004.
  32. Pagleе, C.D., Chinese Criminal Law, Peking, 1998.
  33. Перовић, К., Томковић, Б., Анђелић, М., Кривични закон СР Црне Горе, са коментаром, Титоград, 1982.
  34. Петровић, Б., Јовашевић, Д., Кривично (Казнено) право Босне и Херцеговине, Опћи дио, Сарајево, 2005.
  35. Стојановић, Д., Уставно право, Ниш, 2005.
  36. Стојановић, З., Коментар Кривичног закона СР Југославије, Београд, 2002.
  37. Стојановић, З., Кривично право, Општи део, Београд, 2005.
  38. Златарић, Б., Кривични законик практичној примјени, Прва свеска, Општи део, Загреб, 1956.
  39. Златарић, Б., Кривично право, Први свезак, Загреб, 1970.
  40. Златарић, Б., Кривично право, Опћи дио, Загреб, 1977.
  41. Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Auflage, Berlin, 1969.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2013 УДК 355.02:343 155-178
ç