Tema broja

PRIKAZI

KRIVIČNO DELO UBISTVA POLICAJCA

Sažetak

Prikaz knjige: Nebojša Pantelić, Krivično delo ubistva policajca, Beograd, Inp Bard, 2008. godine, str. 192.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 343.61 333-340
ç