Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА И ПОЛИТИКА

Сажетак

Циљ овог рада је сагледавање могућности критичке анализе дискурса да у складу са њеним полазиштима, аналитичким методама и теоријским концептима понуди адекватан третман политичких проблема, односно тумачења политичких дискурса. С тим циљем најпре смо приказали главна схватања и концепте ЦДА, потом их приказали у контексту њиховог функционисања спрам дистинктивних одлика политичког дискурса.

кључне речи:

Референце

  • Вуковић Mилица „Анализа политичког дискурса”, у зборнику: Анализа дискурса: теорије и методе (приредила: Славица Перовић), Институт за стране језике, Подгорица, 2014, стр. 213‒248.
  • Пешић Јелена, Пешић Милена, „Унапређивање демократских капацитета медијске комуникације и критичка анализа дискурса”, Политичка ревија, бр. 4/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011, стр. 467‒490.
  • Пешић Милена, „Дискурс и национални митски наратив – о косовском миту”, у зборнику: Дискурс и политика (приредили: Дејана Вукасовић, Петар Матић), Институт за политичке студије, Београд, 2019, стр. 351‒373.
  • Breeze Ruth, “Critical discourse analysis and its critics”, Pragmatics, 21:4, International Pragmatics Association, 2011, стр. 495‒525.
  • Chouliaraki Lilie, Fairclough Norman, Discourse in Late Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1999.
  • Fairclough Norman, Critical discourse analysis: The critical study of language, Norman, London.
  • Fairclough Norman, Language and power, Longman, London, 1989.
  • Filardo-Llamas Laura, Boyd Michael S., “Critical discourse analyses and Politics”, in: The Routlegde Handbook of Critical Discourse Studies, Routledge (eds. John Flowerdew, John E. Richardson), London, 2017, стр. 312‒327.
  • Van Dijk Teun A, Text and сontext: Explorations in the semantics and pragmatics of discourse, Longman Inс., London, 1992.
  • Van Dijk Teun A, “What is Political Discourse Analyses?”, Internet, http://discourses.org/OldArticles/What%20is%20Political%20Discourse%20Analysis.pdf, 20/07/2019.
  • Wilson John, “Political Discourse”, in: The Handbook of Discourse Analysis (eds. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton), Blackwell Publishing, Oxford, 2003, стр. 398‒415.
  • Wodak Ruth, The Discourse of Politics in Action as Usual, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2011.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 81'42:32.01 391-407