Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ КАО АЛТЕРНАТИВА CABPEMEHOM НОВИНАРСТВУ

Сажетак

У теоријској литератури све чешће се cycpeћe појам „суноврат новинарства” који указује да ова професија пролази кроз једну од својих најтежих фаза. Та фаза обележена је процесом таблоидизације и свођења искључиво на једну од новинарских функција – забаву. Као одговор на новонастале светске медијске трендове намеће се литерарни журнализам. Главни циљ овог рада је да кроз студију случаја Србије истражи и опише да ли се и у којој мери елементи књижевног језика, као саставног дела литерарног журнализма и креативног писања, могу пронаћи у недељној штампи. Квантитативно-квалитативна анализа спроведена је у Недељнику. Резултати идентификују нове новинарске праксе и облике изражавања.

кључне речи:

Референце

  Берг, Хуго. 2007. Истраживачко новинарство. Београд: Клио.

  Валић Недељковић, Дубравка. 2009. „Таблоидизација медија у Србији.” Медијски дијалози (2): 15–26.

  Грухоњић, Дино. 2021. Хибридни новинарски жанрови. Нови Сад: Филозофски факултет.

  Домазет, Сања. 2019. Kреативност – нова новинарска писменост. Београд: Чигоја.

  Ериксен, Томас Хилан. 2003. Тиранија тренутка. Београд: Библиотека XX век.

  Јевтовић, Зоран, Радивоје Петровић, и Зоран Арацки. 2014. Жанрови у савременом новинарству. Београд: Јасен.

  Kастелс, Мануел. 2014. Моћ комуникација. Београд: Клио, РТС.

  Kрејг, Ричард. 2010. Онлајн новинарство: извештавање, писање и уређивање за нови медиј. Београд: Клио.

  Негропонт, Николас. 1998. Бити дигиталан. Београд: Клио.

  Рајнвајн, Љубомир. 1988. Стваралаштво новинара. Београд: Научна књига.

  Ридерстрал Јонес, и Кјел Kјел. 2011. Kараоке капитализам. Београд: Плато.

  Ротенберг, Ален. 2010. Kреативност и лудило. Београд: Клио.

  Рус Мол, Штефан. 2005. Новинарство. Београд: Клио.

  Славковић, Душан. 1973. Увод у новинарство. Београд: РТБ.

  Славковић, Душан. 1981. Бити новинар. Београд: Радничка штампа.

  Станојевић Добривоје, и Лидија Мирков. 2022. „Генолошка медијска алтернартива-колумна као противжанр у ЦМ.” Комуникација и медији 8 (2): 263–272.

  Bell, Julia. 2004. The Creative Writing Coursbook. London: Macmillan.

  Centar za slobodne izbore i demokratiju [CeSID]. 2020. „Građani i mediji – konzumacija, navike i medijska pismenost.” Centar za slobodne izbore i demokratiju. 5. Oktobar 2020. http://www.cesid.rs/istrazivanja/gradani-mediji-konzumacija-navike-medijska-pismenost/

  Dowrick, Stephanie. 2007. Creative journal writing – the art and heart of reflection. London: Egmont UК Ltd.

  Harper, Graeme, and Jeri Кroll. 2008. Creative Writing Studies: Practice, Research and Pedagogy. Toronto: Multilingual Matters LTD.

  Hermida, Alfred. 2011. “Mechanism of Participations: How audience options shape the conversation.” In Participatory Journalism: Guarding Open Gates at Online Newspapers Singer, eds. Jane B. et al., 13–33. Boston: Wiley-Blackwell.

  Pavlik, John. 2001. Journalism and new media. New York: Columbia University Press.

  Shearer, Elisa. 2021. “More than eight in ten Americans get news from digital devices.” Pew Research Center, 15 January 2021. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/01/12/more-than-eight-in-ten-americans-get-news-from-digital-devices/

  Shirish Kulkarni, Richard Thomas, Marlen Komorowski, and Justin Lewis. 2023. “Innovating Online Journalism: New Ways of Storytelling.” Journalism Practice 17 (9): 1845–1863.

  Sixto-García, Jose et al. 2023. “Redefining journalism narratives, distribution strategies, and user involvement based on innovation in digital native media.” Journalism 24 (6): 1322–1341.

  Stuart, Allen. 2010. News culture. New York: Open University Press.

  Zelizer, Barbie. 2004. Taking Journalism Seriously: News and the Academy. London: Sage.

  Zelizer, Barbie. 2011. “Journalism in the service of communication.” Journal of Communication 61: 1–21.

Политичка ревија 1/2024 1/2024 УДК 808.1:070.41 155-167