Tema broja

RUSIJA, AMERIKA, EVROPA - ČLANCI

KRATKOTRAJNI RAT U GRUZIJI

Sažetak

Gruzijsko pitanje, otvoreno ruskom vojnom intervencijom 2008. godine, po prvi put posle raspada SSSR-a, stavilo je na dnevni red procenu ruske moći. Sve više jača uverenje da procesi geopolitičke tranzicije započeti raspadom SSSR-a nisu završeni zauzimanjem Kosova 1999. god. kako se često mislilo. Naprotiv, kratkotrajni gruzijski rat pokazao je da velika igra na evroazijskoj tabli ulazi u delikatnu fazu. Otuda je posleratno uređenje Gruzije obrazac koga će se Rusija pridržavati pri rešavanju drugih spornih pitanja. Posebno je važno istaći da su protiv Rusije zaratili pravoslavni Gruzijci pošto su od njih želeli da se odvoje Abhazi i Osetini, pravoslavne i muslimanske vere. Gruzijski rat poučan je za Srbiju pošto se dva verna saveznika SAD, Arbanasi i Gruzijci ponašaju slično prema susedima. Iznuđena pobeda Rusije dugotrajno je destabilizovala Gruziju i stvorila uslove za njen raspad.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2008 УДК: 355.426(479.22)”2008” 55-76
ç